Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

Hans Teke har utforskat hur etikundervisningen på gymnasiet ska bedrivas för att åstadkomma de bästa långtidseffekterna.

Fakta
Disputation

2019-09-28

Titel (eng)

Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

Författare

Hans Teke

Handledare

Professor Johannes Persson, Lunds universitet Per Johnsson, Lunds universitet

Opponent

Associate professor David Kronlid, Uppsala universitet

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Hans Teke

Abstract in English:

In this study, the impact of two different “methods” for teaching ethics as part of the religious education in the Swedish upper secondary school have been compared by means of a non-randomized controlled trial in two parts, involving 15 teachers and 524 students. The question was which “method” had the greatest capacity to generate long-term ethical awareness in the students. The intervention condition consisted of students whose teachers were instructed to teach according to the Three Step Model, a teaching method influenced by research concerning how moral autonomy and ethical awareness could be increased by means of instruction and training, whereas the control condition consisted of students whose teachers were instructed to teach basically as usual but with some added guidelines. During the trial, all students were given a pre-test before the ethics section had started and a post-test 10-12 weeks after it was finished. When quantified and summarized, the results showed an advantage of the intervention condition in measure B (development of demonstrable knowledge) but an advantage of the control condition in measure A (self-assessed ethical awareness); however, the advantage of the intervention condition was clearer and stronger. Even though the intervention students did not experience a stronger development, they appeared to have learned significantly more, not least in terms of procedural knowledge in ethical problem-solving. The tentative conclusion is therefore that the Three Step Model is a more effective method for increasing ethical awareness compared to “regular” ethics teaching, at least if one defines ethical awareness and measures it the way it was done in this study.

Sidan publicerades 2019-11-18 14:50 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-02-03 13:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer