Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

Hans Teke har utforskat hur etikundervisningen på gymnasiet ska bedrivas för att åstadkomma de bästa långtidseffekterna.

Fakta
Disputation

2019-09-28

Titel (eng)

Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

Författare

Hans Teke

Handledare

Professor Johannes Persson, Lunds universitet Per Johnsson, Lunds universitet

Opponent

Associate professor David Kronlid, Uppsala universitet

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Hans Teke

Abstract in English:

In this study, the impact of two different “methods” for teaching ethics as part of the religious education in the Swedish upper secondary school have been compared by means of a non-randomized controlled trial in two parts, involving 15 teachers and 524 students. The question was which “method” had the greatest capacity to generate long-term ethical awareness in the students. The intervention condition consisted of students whose teachers were instructed to teach according to the Three Step Model, a teaching method influenced by research concerning how moral autonomy and ethical awareness could be increased by means of instruction and training, whereas the control condition consisted of students whose teachers were instructed to teach basically as usual but with some added guidelines. During the trial, all students were given a pre-test before the ethics section had started and a post-test 10-12 weeks after it was finished. When quantified and summarized, the results showed an advantage of the intervention condition in measure B (development of demonstrable knowledge) but an advantage of the control condition in measure A (self-assessed ethical awareness); however, the advantage of the intervention condition was clearer and stronger. Even though the intervention students did not experience a stronger development, they appeared to have learned significantly more, not least in terms of procedural knowledge in ethical problem-solving. The tentative conclusion is therefore that the Three Step Model is a more effective method for increasing ethical awareness compared to “regular” ethics teaching, at least if one defines ethical awareness and measures it the way it was done in this study.

Sidan publicerades 2019-11-18 14:50 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-02-03 13:56 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!