Individualized Mathematics Instruction for Adults: The Prison Education Context

Från sina studier av matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården har Linda Ahl utvecklat en modell för individualisering av undervisning. Modellen synliggör och ger lärare verktyg att hantera viktiga aspekter av individualiseringsprocessen.

Fakta
Disputation

2020-05-08

Titel (eng)

Individualized Mathematics Instruction for Adults: The Prison Education Context

Författare

Linda Ahl

Handledare

Docent Kerstin Pettersson, Stockholms universitet Professor Paola Valero, Stockholms universitet

Opponent

Professor Lena Lindenskov, Aarhus University

Institution

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linda Ahl

Abstract in English:

Individualized instruction tailors content, instructional technology, and pace to the abilities and interests of each student. Carrying out individualized instruction for adults returning to mathematics after some years away from schooling entail special challenges. Adults have, to a greater extent than children and adolescents, various prior knowledge from former schooling. Their rationales for learning mathematics differ from children and adolescents. The main triggers for adults to study mathematics are to get qualification for further studies; to prove that they can succeed in a subject where they have previously experienced failure; to help their children and to experience understanding and enjoyment. Adults also struggle with negative affective feelings against mathematics as a subject and with mathematics anxiety to a greater extent than children and adolescent learners.

Much is known about the special challenges in teaching adults but less is known of how to adapt this knowledge into teaching practice. This thesis addresses the aim of how to organize individual mathematics instruction for adult students without an upper secondary diploma, so that they are given opportunities to succeed with their studies and reach their individual goals.

In the context of the Swedish prison education program four case studies were conducted to address the aim. The methods used were: development and evaluation of a student test of prior knowledge on proportional reasoning combined with clinical interviews; interviews focusing on a student’s rationales for learning; a retrospective analysis of events in relation to feedback situations; an analysis of a common student error in relation to the role of language representation as a signifier for triggering students’ schemes.

The results showed, first, that the test together with the clinical interview elicited students’ prior knowledge on proportional reasoning well and that different students could be classified in qualitatively different ways. Second, that the theoretical construct of instrumental- and social rationales for learning was useful for understanding a student’s initial and changing motivation in relation to the teaching and to the practice of mathematics the teaching entails. Third, that a delay between written and oral feedback worked as a mechanism that gave the receiver time and space to reflect on the feedback, which led to circumventing situations where the student ended up in affect that hindered him from receiving the teacher’s message. Forth, that a linguistic representation in the problem formulation led to a common error, triggering two separate schemes. As a result of the analysis, a theoretical extension of Vergnaud’s theory was suggested by detailing the relationship between schemes and semiotics.

The results are transformed into a model for individualized mathematics instruction of adults, MIMIA, in the Swedish prison education program. MIMIA consist of a flowchart for using practical- and thinking tools for individualizing instruction. The practical tools are used to elicit students’ prior knowledge and organize feedback situations for adults with negative affective feelings towards mathematics. The thinking tools are used to understand and classify adult students’ rationales for learning and to analyze students’ solution schemes in relation to language representations in the problem statements.

Sidan publicerades 2020-04-22 09:29 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-09-02 10:17 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.