Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Inomhusluften i förskolor i lågenergihus innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2018-12-18

Titel (eng)

Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Författare

Josefin Persson

Handledare

Thanh Wang, Örebro universitet Docent Jessika Hagberg, Örebro universitet

Opponent

Professor Pim Leonards, Vrije Universiteit, Amsterdam

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Josefin Persson

Abstract in English:

In 2010, the European Union (EU) introduced the “Energy performance of Buildings” directive, which stipulates that all new buildings must reduce their energy consumption by constructing low-energy buildings. This could be achieved by constructing airtight and energy efficient envelopes with functional building materials such as age-resistant plastic films, insulation and different sealing products. However, functional building materials are known to contain a large amount of man-made chemicals that could be released to the indoor environment and might cause health issues among the occupants. In view of this, the indoor air quality (IAQ) and contamination of selected organic compounds were investigated in newly built low-energy preschools in order to evaluate whether the new building concept, low-energy housing, can have a negative effect to the indoor environment and the occupants. The IAQ was satisfactory in all preschools and the indoor air chemical mixture was heavily influenced by the mechanical heat recovery ventilation system. Furthermore, the levels of formaldehyde, total volatile organic compounds (TVOC), brominated flame retardants (BFRs) and organophosphate flame retardants (OPFRs) were lower in the environmental certified low-energy preschools compared to those preschools without environmental certification. Thus, a conscious choice of building materials, interior decoration and chemical products can reduce the occurrence and levels of hazardous organic compounds. Emission tests showed that collected building materials only contributed to a small fraction of the measured indoor chemical levels. Furthermore, preliminary exposure risk estimation of the indoor chemical mixture showed potential health risk from some individual compounds to the occupants, but further investigations are needed for a more complete risk assessment. In conclusion, the comprehensive and unique study design presented in this thesis will contribute to the ongoing work towards a non-toxic environment, further development of the low-energy building concept and the legislative movement on limit values for chemical emissions from building materials.

Sidan publicerades 2019-01-08 12:16 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-22 11:54 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.