Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. I lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer

Vilka möjligheter har unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning till deltagande och inflytande som samhällsmedborgare? Det är en av frågorna som Jenny Rosendahl undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-10-28

Titel (sv)

Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. I lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer

Titel (eng)

Influence and participation of young adults who have an intellectual disability, in the local community’s social arenas and democratic processes

Författare

Jenny Rosendahl

Handledare

Professor Jenny Wilder, Stockholms universitet. Professor Mara Westling Allodi, Stockholms universitet

Opponent

Docent Jens Ineland, Umeå universitet

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jenny Rosendahl

Abstract in English:

To achieve citizenship, all citizens need to be able to make their voices heard. Policy and practice in the welfare society stress that all citizens should be included, but in reality, young adults who have intellectual disabilities (ID) are often excluded. The overall aim of the thesis was to study how young adults who have ID acquired citizenship. The specific aims were also to study how young adults who have ID experienced influence and participation in a municipality’s leisure activities, cultural activities, and democratic processes.

The theories used were theories of citizenship, participation, and situated learning.

The study was conducted as participatory action research by seven co-researchers and staff. The action Influence Café was organized as a meeting place on three occasions. To support dialogues with the co-researchers, the method Talking Mats was used during the individual interviews, while during the focus group interviews, photographs were used. The co-researchers were seven young adults aged between 16 to 30 years of age who have ID. Five staff from the municipal organization constituted a project group. The co-researchers took part in two single interviews each, three focus group interviews, and three actions. The staff from the municipality took part in a focus group interview and a survey. Field notes were taken during the action process.

The results showed that young adults who have ID experienced exclusion in leisure, culture, and democracy activities and had difficulties gaining influence as citizens. When staff from the municipality were given a method and the opportunity to reflect on involving young adults who have ID in decision making, a change in their attitudes towards a more inclusive direction could be achieved. Conversely, when young adults who have ID were allowed to express their thoughts, they experienced a sense of impact on the organization in the municipality. The results indicate that a shift needs to take place, away from the lack of knowledge and abilities of young adults who have ID, towards the knowledge deficits and normative beliefs of those around them. A conclusion that can be drawn from the study is that empowerment and the ability to influence society can be created if young adults who have ID are made visible and begin to be seen as a resource; and thereby they can be allowed to take their place as citizens.

Young adults who have ID can participate as co-researchers if the right adaptations are made. To enable influence and participation for young adults who have ID in leisure, cultural, and democracy activities, staff need to have knowledge about prevailing norms, ID, and how an adaptation of activities can take place. The Influence Café method can contribute to increased influence and increased participation in municipal activities for young adults who have ID. The Talking Mats can be used as a method for interviews, but adaptations of the method need to be made based on the design of the study. In future research, more studies need to be based on the theory of situated learning where young adults who have an ID get the opportunity to cooperate with staff in focus on adaptation and knowledge building.

Sidan publicerades 2022-10-21 08:56 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-12-01 19:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bristande information på skolmarknaden för elever i behov av särskilt stöd

Skolmarknaden lyckas inte erbjuda relevant och tillräcklig information för att underlätta skolvalet för elever i behov av särskilt stöd. Det visar Jude Tah som undersökt skolmarknaden i relation till elever i behov av särskilt stöd.

Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier

Elaine Kotte har forskat om lärarteam som strävar efter att skapa inkluderande lärmiljöer. Resultaten visar att lärare är positivt inställda och sätter stor vikt vid samtliga elevers rätt till gemenskap i undervisningen. Samtidigt är lärarna medvetna om  att detta är svårt att genomföra i praktiken.

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka till boka-tidigt-pris t.o.m. 28 februari!

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 4 april.

Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

Syftet med Lotta Brantefors avhandling "Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning" är att klargöra olika föreställningar om kulturella relationer i skola och utbildning, samt potentiella konsekvenser av dessa för barn och ungdomars fostran till att kunna delta som likar i sociala och offentliga livet.

Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

Qarin Frankers avhandling "Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi" undersöker litteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (sfi).

”Öppna högskolan”: Diskursiva transformationer i styrningen av distansutbildning och högre utbildning

I avhandlingen "Öppna högskolan: Diskursiva transformationer i styrningen av distansutbildning och högre utbildning" undersöker Annika Bergviken Rensfeldt diskurser om öppenhet inom distans- och högskoleutbildning, baserat på svenska, utbildningspolitiska dokument från 1992 till 2005.

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

Krister Schönströms avhandling "Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk" behandlar döva specialskoleelevers tvåspråkigautveckling. Särskilt intresserar sig avhandlingen för hur elevernas svenska och teckenspråk utvecklas i skolåldern.

Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science

Resultaten i Karim Hamzas avhandling "Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science" visar hur lärare kan uppmuntra en produktiv användning av oförutsebarhet för att främja lärande inom naturvetenskap klassrummet.

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Working Memory and Higher-Order Cognition in Children

Syftet med Carin Tillmans avhandling "Working Memory and Higher-Order Cognition" är att öka förståelsen för högre kognitiva funktioner hos normalutvecklade barn såväl som brister i de högre kognitiva funktionerna hos barn med ADHD.

Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842

Läroplan och lärmedel påverkar och definierar skolans innehåll, därför kan dessa texter kallas för kanoniska. Magnus Hultén har i avhandlingen "Naturens kanon" analyserat hur läroplanen för de naturvetenskapliga ämnena förändrats mellan 1842 2007.

Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8

I avhandlingen "Man liksom bara skriver" har Birgitta Norberg Brorsson följt två klasser i år 7-8, för att undersöka skrivundervisningen och dess villkor. Detaljerade studier av lärare och elever relateras även till skolan som samhällelig institution.

Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv.

Bristen på dialog gör svenska till ett färdighetsämne. Det visar Kerstin Bergöös "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv."

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer