Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

Martin Göthberg har i sin avhandling undersökt hur gymnasieelever förstår dramatext i en process - från en första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen i form av teaterföreställningar för publik.

Fakta
Disputation

2019-03-29

Titel (eng)

Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

Författare

Martin Göthberg

Handledare

Professor emeritaMaj Asplund Carlsson, Högskolan Väst Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet Cecilia Björck, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Vigdis Aune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Martin Göthberg

Abstract in English:

The present dissertation explores student actors’ and their teachers’ coordination of text understanding in a theatre production – a two-semester process from page to stage in an upper secondary school in Sweden. With an interest in the collaborative work achieved in and through theatre education the research is realized against a background of the role of arts education and reading of literary texts in the neoliberal educational landscape that favors measurable effects of individual achievements. The overarching aim is to explore how text understanding evolves collaboratively as the participants transform drama text into stage text. This aim is pursued by investigating moment-to-moment contingency of unfolding social interaction in theatre activities grounded in a particular drama text. Analytically, such a focus is pursued by employing sociocultural and dialogical approaches to meaning making, creativity and learning. Data has been generated from ethnographic observation and video- and audio recordings of the participants’ staging of Molière’s The Affected Ladies, including the process from the first reading to the last performance. The unit of analysis applied to the data is tool-mediated activities, encompassing the participants, their interactions and the tools used. Three studies are reported through two articles and a licentiate thesis. The studies complement each other as the analytical work moved from ethnographic orientation into finer-grained scrutiny of talk- and action-in-interaction. The research design allows investigation of the micro-genesis of specific text understanding in relation to the overall transformation of a literary text into stage text, in which complexity of text understanding in artistic practice can be demonstrated. The results illustrate the situated, interactional ways in which the participants progressed from a position as newcomers to the drama text into a position of mastering the stage text. The findings show that anchoring text understanding in experiences in the material world developed the student’s perspectives on the text and expanded their action possibilities. They also show that students’ informal and playful role-playing provided the spaces necessary for appropriation of cultural and social interactional means that the students later re-used in rehearsal of scripted dialogue and in the stage text. One of the productive features was the dynamic, laminated interaction, including hybrid role-taking, in which substantial student agency surfaced. Such interaction supported collaborative realizations of meaning potentials in the situated habituation of characters’ manners. Stretched-out over the production period, the micro transitions of text understanding formed salient examples of emergent learning across formal and informal situations. There seems to be good arguments for doing more things with literary texts than ‘just’ reading them, in order to explore their inherent dynamics as layers of cultural meaning. To reduce learning arrangements to what seems efficient to reach measurable goals for the individual appears ill-judged considering the educational potentials of collaborative, creative, explorative and transgressive forms of learning illustrated in the present research.

Sidan publicerades 2019-04-09 15:04 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-06-10 08:51 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Ensamheten ökar hos unga

Upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. Det visar forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan.

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Skolors arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier nedprioriteras ofta – trots att rektorerna ser uppdragen som ett av de viktigaste i skolan.  Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.