Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter

Katarina Nilfyr  har forskat om interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade dokumentationsaktiviteter i förskolan.

Fakta
Disputation

2023-02-03

Titel (sv)

Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter

Författare

Katarina Nilfyr

Handledare

Docent Annika Lantz-Andersson, Göteborgs universitet Professor Jonas Aspelin, Högskolan i Kristianstad.

Opponent

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The overarching aim of this thesis is to contribute knowledge about the interactions between preschool teachers and children in ongoing goal-oriented documentation activities in preschool. More specifically, the thesis aims to contribute with in-depth knowledge of how interaction and social adaptation can be understood based on Goffman’s (1983, 1986) and Scheff’s (1990, 1997) micro-sociological theories. The empirical data were generated by video recordings of documentation activities that took place in the everyday context of preschools. The thesis comprises three chronologically accomplished sub-studies. Study I is a rewritten and condensed study with a focus on the results and discussion of my published licentiate thesis. The first study takes an exploratory analytical approach by means of Goffman’s concepts of framing and interaction orders, which implies that the interaction and the social behaviour are organised based on shared norms. Studies II and III constitute an in-depth development of the initial results of Study I and have a micro-sociological analytical approach using Scheff’s theory, in particular his concept of the deference-emotion system, which denotes an informal system of social sanctions that subtly promotes conformity. The overarching results show the complexities and the nature of interaction in a goal-oriented activity, with the preschool teachers demonstrating a task- and result-oriented definition, whereas the children’s definition of the situation was of a more spontaneous and changeable character. However, later in the interaction, the children adapted by temporarily agreeing with the teachers’ definition and aligning their performance accordingly, which occurred through an informal and subtle system of social influence. The thesis highlights the functions that the interaction order and emotions have in social adaptation in preschool, which need to be discussed with regard to an overall adaptation to formal schooling. This raises questions regarding the balance between conducting goal-oriented education and following children’s interests with a teacher-child relationship approach to learning activities. These questions are targeted at the policy level. In practice, however, the responsibility is placed on individual preschool teachers to handle the complexity of goal-oriented activities in preschool contexts that should also create conditions for children’s socio-emotional development and lifelong desire to learn.

Sidan publicerades 2023-01-16 15:16 av Susanne Sawander


Relaterat

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

En ny läroplanstradition i förskolan tar form

Förskollärarna har accepterat undervisningsbegreppets intåg i förskolan, vilket tycks ha gynnat tillkomsten av en ny lekdidaktisk läroplanstradition. Det konstaterar forskaren Benita Berg i sin avhandling.

TEMA: Digitala verktyg i förskolan

Ta del av en digital föreläsning för dig som arbetar i förskola och vill veta mer om att arbeta med digitala verktyg. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod, ensam eller tillsammans med kollegor. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 28 februari.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Delta i Stockholm 8–9 november eller via webbkonferensen 16 november–7 december.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser