Internationell Kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan

Fakta
Disputation

2008-10-03

Titel (sv)

Internationell Kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan

Titel (eng)

International knowledge assessments: an element of national educational steering

Författare

Daniel Pettersson

Handledare

Professor Ulf P Lundgren, Uppsala Universitet. Univ.lekt. Eva Forsberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Petter Aasen, NIFU STEP Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Daniel Pettersson
Vill du beställa avhandlingen i tryckt format?

Svenskt abstrakt:

Undersökningen exemplifierar hur internationella kunskapsmätningar används och utnyttjas politiskt, administrativt och medialt. Kunskapsmätningarna som studeras är de som genomförts av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Studier genomförs kring hur internationella kunskapsmätningar landar i nationell kontext och hur de diskuteras och ges mening av politiska, administrativa och mediala aktörer.

Resultaten visar att internationella kunskapsmätningar används som samtalsarena varur argument kan hämtas och diskussioner kan föras. Internationella kunskapsmätningar fungerar också som nulägesbeskrivning av utbildningssystemet, samtidigt används de för att definiera en framtida reproduktion utifrån en vision om framtidens skola. Slutligen används de för att legitimera eller dislegitimera en förd skolpolitik.

Sidan publicerades 2008-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 13:29 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Många vill gå ledarskapsutbildning

Högskolan Väst erbjuder för andra året ett magisterprogram i ledarskap. Programmet är ett av de program som lockat flest sökande på Högskolan Väst inför höstterminen.

How colleges are communicating with students about COVID-19

Wearing face masks and practicing social distancing are not what many students had in mind when they pictured their college experience. Yet for students returning to campus this fall, these behaviors must be normalized if institutions stand a chance of slowing the spread of COVID-19.  

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.

Att utbilda sig till frisör – en potentiell klassresa?

För att bli en framgångsrik frisör förväntas du vara tävlingsbenägen, självständig, vilja slita hårt och vara en entreprenör. Och bara du anstränger dig tillräckligt mycket kan du bli en av de bästa. Pedagogikforskaren Eva Klope har i sin avhandling undersökt hur tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning förväntas vara i sin yrkesroll som frisörer.

Joel Hellermark: ”Framtidens utbildning kommer vara skräddarsydd”

I podcasten ”Under 15” diskuterar programledare Henric Smolak och Joel Hellermark, grundare av Sana Labs, framtidens lärande och hur digitalisering förändrar världen till det bättre.