Internationell Kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan

Fakta
Disputation

2008-10-03

Titel (sv)

Internationell Kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan

Titel (eng)

International knowledge assessments: an element of national educational steering

Författare

Daniel Pettersson

Handledare

Professor Ulf P Lundgren, Uppsala Universitet. Univ.lekt. Eva Forsberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Petter Aasen, NIFU STEP Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Daniel Pettersson
Vill du beställa avhandlingen i tryckt format?

Svenskt abstrakt:

Undersökningen exemplifierar hur internationella kunskapsmätningar används och utnyttjas politiskt, administrativt och medialt. Kunskapsmätningarna som studeras är de som genomförts av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Studier genomförs kring hur internationella kunskapsmätningar landar i nationell kontext och hur de diskuteras och ges mening av politiska, administrativa och mediala aktörer.

Resultaten visar att internationella kunskapsmätningar används som samtalsarena varur argument kan hämtas och diskussioner kan föras. Internationella kunskapsmätningar fungerar också som nulägesbeskrivning av utbildningssystemet, samtidigt används de för att definiera en framtida reproduktion utifrån en vision om framtidens skola. Slutligen används de för att legitimera eller dislegitimera en förd skolpolitik.

Sidan publicerades 2008-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 13:29 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle har deltagit i det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt ”Bygga skola” med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under våren 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium

Vilka program har gymnasieskolan? Hur välrenommerad är den? De faktorerna fäster elever i nionde klass mest uppmärksamhet vid när de väljer gymnasium. Men även en gratis dator eller surfplatta kan fungera som lockbete – i synnerhet för elever med låga betyg, visar ny forskning.

Use 6 leadership pillars to empower teachers

There are six leadership pillars that help principals support teachers and encourage the development of positive school cultures, according to Evan Robb, a middle-school principal in Virginia. In this article, Robb shares how to use six pillars — including vision, trust and relationships — to help build success among students and staff.