Jag vill ha bra betyg: En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Göran Nygren har forskat om hur föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör högstadieelevers höga skolresultat.

Fakta
Disputation

2021-06-11

Titel (sv)

Jag vill ha bra betyg: En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Författare

Göran Nygren

Handledare

Docent Oscar Pripp, Uppsala universitet. Professor Magnus Öhlander, Stockholms universitet

Opponent

Docent René León Rosales, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för kulturantropologi och etnolog

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Göran Nygren

Abstract in English:

This is a thesis on how pupils at lower secondary school achieve high grades at schools with higher results than average. The purpose of the study is to analyse and bring attention to the way ideas, practices and conditions interact and facilitate strong achievements among pupils at lower secondary schools. Material of the study was collected using ethnographic methodology involving qualitative fieldwork methods, such as observations, semi-structured interviews and dialogues. The time-span of the study covers the period 2000-2020. Empirical material was mainly gathered in the university city of Uppsala in Sweden during the period 2000-2010 in classes and schools, with subsequent brief empirical investigations and follow-up in the field. Analytical tools were mainly Political Discourse Theory (PDT) and The Logics Approach.

The results of the thesis show that for most pupils, irrespective of their level of results, the point of schooling was to attain high examination results and grades to qualify for the desired upper secondary education. Their schooldays were structured by a grading regime involving constant performance, examinations, assessments and grading. Other characteristics were individual responsibility, independence, discipline and competition.

Pupils with high grades had a larger number of complex strategies for their schoolwork and a greater ability to verbalise, visualise, reflect on and concretise their strategies. They considered language skills to be important and spent much time and energy on schoolwork in school and at home. Almost all had resourceful parents and relatives with academic backgrounds. Parental support of their schoolwork was extensive and parents communicated commitment, motivation and aspiration to their children in support of their education and future.

The results of the study indicate the necessity of an explorative and holistic perspective on everyday life of pupils and their educational resources for understanding and explaining high-standard results at school. The thesis shows how privileged resourceful pupils are favoured by a neo-liberal school system. The effect of this is social reproduction of pupils’ future education and careers. It brings into focus difficulties that schools have in offering equal education and opportunities in life, and social equality.

Sidan publicerades 2021-06-16 08:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-09-08 11:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fokus på det mätbara i litteraturundervisningen

När det mätbara får allt större betydelse fokuserar svensklärarna mer på språkutveckling, läsförståelse och läsförmåga i skönlitteraturundervisningen – och mindre på elevernas läsupplevelser. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv.

Att bli sedd och bekräftad viktigast för engagemang i klassrummet

Det vanligaste skälet till varför elever engagerar sig i lärande är relaterat till den sociala interaktionen, som ger eleven en känsla av att bli sedd och bekräftad. Det visar Nina Bergdahl som forskat om IT och gymnasieelevers engagemang.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Here are principals’ 9 most effective strategies for boosting teacher morale

Reducing administrative tasks from teachers’ workloads, offering praise privately and publicly, bringing in lunches or treats and implementing teachers’ suggestions for improvements are the top four tactics school administrators say they are using to help weary teachers, a survey by Unruly Studios shows. Administrators say their top worries are shortages, morale, learning loss and test scores, the survey finds.