”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Malin Jakobsson har forskat om ungdomars sömn och faktorer som försvårar och främjar deras sömn.

Fakta
Disputation

2022-05-20

Titel (sv)

”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Titel (eng)

I want to sleep, but I can’t

Författare

Malin Jakobsson

Handledare

Professor Karin Josefsson, Högskolan i Borås. Professor Karin Högberg, Högskolan i Borås

Opponent

Pernilla Garmy, Högskolan i Kristianstad

Lärosäte

Högskolan i Borås

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Malin Jakobsson

Abstract in English:

Aim and methods: The overall aim of this thesis was to explore adolescents’ sleep and the factors that impede and promote their sleep. Study I describes the prevalence of self-reported sleep duration and sleeping difficulties and explores their associations with school stress, self-perception, and technology use among adolescents based on a questionnaire of n = 937 adolescents, aged 15–16. Study II describes reasons for sleeping difficulties as perceived by adolescents based on an open-ended question answered by n = 475 adolescents, aged 15–16. Study III illuminates adolescents’ lived experiences of sleeping difficulties based on narrative interviews with n = 16 adolescents, aged 14–15. Study IV explores adolescents’ suggestions on how their sleep could be supported, based on eight focus groups with n = 43 adolescents, aged 15–16.

Results: Fifty-five percent of the adolescents slept less than the recommended eight hours per night. School stress and technology use were associated with short sleep duration, whereas school stress and self-perception were associated with sleeping difficulties (I). Stress, technology use, poor sleep habits, existential thoughts, needs, and suffering were all perceived as reasons for sleeping difficulties (II). Having sleeping difficulties makes it challenging to go through the night and cope with the following day. It also implies a feeling of being trapped by circumstances (III). To improve sleep, adolescents suggested receiving support from involved parents, achieving knowledge about on the “whys” and “hows” of sleep, and being guided into finding balance (IV).

Conclusions: Sleeping difficulties affect adolescents’ daily lives and constitute a pressing health issue. In order to deal with sleeping difficulties, adolescents need to be encouraged to narrate their experiences and circumstances, be respectfully listened to and supported by their parents, school nurses, and other significant adults.

Sidan publicerades 2022-06-13 14:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-07-08 13:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 okt eller via webbkonferensen 17-31 okt.

Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education

Syftet med Lovisa Bergdahls avhandling Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education, är att omförhandla relationen mellan utbildning, demokrati och religion.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science

Resultaten i Karim Hamzas avhandling "Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science" visar hur lärare kan uppmuntra en produktiv användning av oförutsebarhet för att främja lärande inom naturvetenskap klassrummet.

Värdegrund, demokrati och tolerans

I avhandlingen "Värdegrund, demokrati och tolerans" gör Pia Nykänen en kritisk granskning av olika skrivningar om värdegrunden utifrån ett moralfilosofiskt angreppssätt. Hon granskar olika teman som alla förts fram som värdegrundsrelaterade

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!