”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Malin Jacobsson har forskat om ungdomars sömn och faktorer som försvårar och främjar deras sömn.

Fakta
Disputation

2022-05-20

Titel (sv)

”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Titel (eng)

I want to sleep, but I can’t

Författare

Malin Jacobsson

Handledare

Professor Karin Josefsson, Högskolan i Borås Professor Karin Högberg, Högskolan i Borås

Opponent

Pernilla Garmy, Högskolan i Kristianstad

Lärosäte

Högskolan i Borås

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Aim and methods: The overall aim of this thesis was to explore adolescents’ sleep and the factors that impede and promote their sleep. Study I describes the prevalence of self-reported sleep duration and sleeping difficulties and explores their associations with school stress, self-perception, and technology use among adolescents based on a questionnaire of n = 937 adolescents, aged 15–16. Study II describes reasons for sleeping difficulties as perceived by adolescents based on an open-ended question answered by n = 475 adolescents, aged 15–16. Study III illuminates adolescents’ lived experiences of sleeping difficulties based on narrative interviews with n = 16 adolescents, aged 14–15. Study IV explores adolescents’ suggestions on how their sleep could be supported, based on eight focus groups with n = 43 adolescents, aged 15–16.

Results: Fifty-five percent of the adolescents slept less than the recommended eight hours per night. School stress and technology use were associated with short sleep duration, whereas school stress and self-perception were associated with sleeping difficulties (I). Stress, technology use, poor sleep habits, existential thoughts, needs, and suffering were all perceived as reasons for sleeping difficulties (II). Having sleeping difficulties makes it challenging to go through the night and cope with the following day. It also implies a feeling of being trapped by circumstances (III). To improve sleep, adolescents suggested receiving support from involved parents, achieving knowledge about on the “whys” and “hows” of sleep, and being guided into finding balance (IV).

Conclusions: Sleeping difficulties affect adolescents’ daily lives and constitute a pressing health issue. In order to deal with sleeping difficulties, adolescents need to be encouraged to narrate their experiences and circumstances, be respectfully listened to and supported by their parents, school nurses, and other significant adults.

Sidan publicerades 2022-06-13 14:24 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 4 november.

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av fem föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 oktober eller via webbkonferensen 17-31 oktober. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 2 695 kr ex. moms t.o.m. 7 september!

Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education

Syftet med Lovisa Bergdahls avhandling Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education, är att omförhandla relationen mellan utbildning, demokrati och religion.

Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science

Resultaten i Karim Hamzas avhandling "Contingency in high-school students reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science" visar hur lärare kan uppmuntra en produktiv användning av oförutsebarhet för att främja lärande inom naturvetenskap klassrummet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.