2019-10-15 14:44  127 Dela:

Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge: International case studies on praxeological analysis

Yukiko Asami-Johansson har forskat om japanska lärares professionella kunskaper i matematik.

Fakta
Disputation

2019-10-04

Titel (eng)

Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge: International case studies on praxeological analysis

Författare

Yukiko Asami-Johansson

Handledare

Professor Carl Winsløw, Köpenhamns universitet Iris Attorps, Högskolan i Gävle

Opponent

Associate Professor Ricardo Karam, Köpenhamns universitet Professor Marianna Bosch Casabò, Universitat Ramon Llull Barcelona Professor Wadeda Miyakawa, Takeshi, University, Tokyo

Lärosäte

Högskolan i Gävle

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Yukiko Asami-Johansson

Abstract in English:

What kind of knowledge is required for the teaching of school mathematics at a given level depends on which teaching and learning culture one belongs to, since such knowledge is constructed under the constant institutional influence of the society. This PhD thesis explores Japanese mathematics teachers’ professional knowledge and its dissemination from the perspectives offered by the anthropological theory of the didactic (ATD). “Professional” knowledge here means the body of sound theoretical knowledge that is explicitly built and deliberately developed by the institution of teachers who shares it. To expose the characteristics of their knowledge in detail, we analyse case studies from teacher education, reflections among the teachers in service, and the international transfer of a specific Japanese teaching approach. In the study that aims to elucidate the knowledge taught in primary school mathematics teacher education, both the process of the lessons and the teacher educator’s teaching methods are explicitly described and analysed. It turns out that the more striking feature of the Japanese teacher educator’s is the theorised teaching approach which is further highlighted through the comparison with similar lessons observed in Finnish and Swedish teacher education. One process of producing such theorised knowledge is analysed through the comments of the Japanese lower secondary teachers in service during a post-lesson reflection in the context of an open lesson. Teachers’ comments observed at the reflection meeting are categorised and modelled from an institutional perspective. The analysis shows how the teachers’ foci regarding the teaching techniques of the observed lesson are related to different aims of the teaching of the mathematics. We analyse what kinds of elements influence the teachers’ different foci, and how the elements facilitate the realisation of generic educational goals by way of concrete teaching techniques. Finally, the thesis investigates critical phenomena, which arise in an attempt to transfer Japanese teaching practices and resources to a new context (Swedish lower secondary school) with a different teaching environment, in which teachers have different scripts for mathematics lessons. The analysis, based on a reference model that make explicit the researcher’s criteria about the different teaching techniques related to different didactic goals, shows which of the Japanese teaching techniques the Swedish teacher had difficulties to implement. The model supplied by the ATD is further used to explain the conditions and constraints, which brought about these difficulties. The three studies together explore central aspects of the complex process of establishing the Japanese teachers’ professional knowledge, and how it disseminates in their communities. The correlation between the dissemination of such theorised shared knowledge, and well-established systems that provide opportunities and resources for designing and reflecting on lessons, is also discussed.

Sidan publicerades 2019-10-15 14:44 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-06 09:23 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.

Enkla tips får fler att avslöja falska nyheter

Felaktig information som cirkulerar online är en utmaning för moderna samhällen. Men enkla åtgärder tycks kunna hjälpa människor att urskilja de falska nyheterna.