Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge: International case studies on praxeological analysis

Yukiko Asami-Johansson har forskat om japanska lärares professionella kunskaper i matematik.

Fakta
Disputation

2019-10-04

Titel (eng)

Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge: International case studies on praxeological analysis

Författare

Yukiko Asami-Johansson

Handledare

Professor Carl Winsløw, Köpenhamns universitet Iris Attorps, Högskolan i Gävle

Opponent

Associate Professor Ricardo Karam, Köpenhamns universitet Professor Marianna Bosch Casabò, Universitat Ramon Llull Barcelona Professor Wadeda Miyakawa, Takeshi, University, Tokyo

Lärosäte

Högskolan i Gävle

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Yukiko Asami-Johansson

Abstract in English:

What kind of knowledge is required for the teaching of school mathematics at a given level depends on which teaching and learning culture one belongs to, since such knowledge is constructed under the constant institutional influence of the society. This PhD thesis explores Japanese mathematics teachers’ professional knowledge and its dissemination from the perspectives offered by the anthropological theory of the didactic (ATD). “Professional” knowledge here means the body of sound theoretical knowledge that is explicitly built and deliberately developed by the institution of teachers who shares it. To expose the characteristics of their knowledge in detail, we analyse case studies from teacher education, reflections among the teachers in service, and the international transfer of a specific Japanese teaching approach. In the study that aims to elucidate the knowledge taught in primary school mathematics teacher education, both the process of the lessons and the teacher educator’s teaching methods are explicitly described and analysed. It turns out that the more striking feature of the Japanese teacher educator’s is the theorised teaching approach which is further highlighted through the comparison with similar lessons observed in Finnish and Swedish teacher education. One process of producing such theorised knowledge is analysed through the comments of the Japanese lower secondary teachers in service during a post-lesson reflection in the context of an open lesson. Teachers’ comments observed at the reflection meeting are categorised and modelled from an institutional perspective. The analysis shows how the teachers’ foci regarding the teaching techniques of the observed lesson are related to different aims of the teaching of the mathematics. We analyse what kinds of elements influence the teachers’ different foci, and how the elements facilitate the realisation of generic educational goals by way of concrete teaching techniques. Finally, the thesis investigates critical phenomena, which arise in an attempt to transfer Japanese teaching practices and resources to a new context (Swedish lower secondary school) with a different teaching environment, in which teachers have different scripts for mathematics lessons. The analysis, based on a reference model that make explicit the researcher’s criteria about the different teaching techniques related to different didactic goals, shows which of the Japanese teaching techniques the Swedish teacher had difficulties to implement. The model supplied by the ATD is further used to explain the conditions and constraints, which brought about these difficulties. The three studies together explore central aspects of the complex process of establishing the Japanese teachers’ professional knowledge, and how it disseminates in their communities. The correlation between the dissemination of such theorised shared knowledge, and well-established systems that provide opportunities and resources for designing and reflecting on lessons, is also discussed.

Sidan publicerades 2019-10-15 14:44 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-06 09:23 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser