Juridifiering som demokratiseringsprocess?: Fallet likabehandling i svensk skola

Maria Rosén har i sin avhandling bland annat undersökt hur likabehandling möjliggöra och omöjliggöra demokratiseringsprocesser i skolan.

Fakta
Disputation

2023-06-05

Titel (sv)

Juridifiering som demokratiseringsprocess?: Fallet likabehandling i svensk skola

Titel (eng)

Juridification as a process of democratization? : Tha case of equal treatment in Swedish education

Författare

Maria Rosén

Handledare

Professor Andreas Bergh, Uppsala universitet Docent Emma Arneback, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The relationship between education and democracy has long attracted political interest. This thesis takes an interest in the political initiative to democratize education through legal means. This initiative is viewed as a wider national and global societal phenomenon. More precisely the thesis aims at developing knowledge on juridification as a process of democratization in education, by studying the Swedish case of equal treatment in school. Through the introduction of the Child and School Student Protection Act (SFS 2006:67) in 2006, discrimination and degrading treatment were prohibited and new legal accountability measures were introduced.

Theoretically, juridification is treated as a multidimensional concept, encompassing different empirical processes of shifts towards law (Blichner & Molander, 2008; Brännström, 2009). Juridification as a process of democratization is approached as a multifaceted phenomenon involving potentially both desirable and undesirable consequences (Habermas, 1987; Teubner, 1987). This complexity also justifies the use of a plurality of perspectives and approaches in the thesis. Through and abductive research process (Peirce, 1931; Andersson & Balldin, 2022) the aim is explored through three sub-studies, using critical policy analysis (Bacchi & Goodwin, 2016), abduction (Schwartz-Shea & Yanow, 2012) and an educational philosophical approach (Smith, 2010).

The results show how the Child and School Student Protection Act was made possible through an active political practice in which EU-directives on discrimination influenced Swedish education policy. The thesis illustrates a paradox (Brown, 2000) inherent in specifying legal discrimination grounds in the legislation. Furthermore, the thesis proposes a conceptual framework based on six dimensions of juridification, together with an overall understanding of juridification of and in education. This multidimensional concept contributes to an understanding of how different processes are interrelated, which illustrates the complexity and width of the phenomenon of juridification as democratization. Another important contribution is a theoretical illustration of how juridification can enable certain democratic values ​​and processes in school practice at the expense of others, jeopardizing its intended goal.

In the discussion I argue that the new legislation can be understood as part of a broader shift towards a juridified liberal democratic tradition and that the juridification of education should be perceived as a new shift in Swedish educational policy. Overall, the thesis contributes insights into the ways in which juridification may enable and hinder democratization, depending on how law is done. Consequently, it contributes to thinking both with and against – as well as beyond – juridification as a process of democratization in school and society.

Sidan publicerades 2023-05-23 16:04 av Susanne Sawander


Relaterat

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Evig kamp för relevans bakom framgångsrika skolbibliotek

Bakom framgångsrika skolbibliotek finns en skolbibliotekarie som lägger mycket tid och energi på att skapa sig en position på skolan och bryta sin professionella isolering. Skolledare behöver mer kunskap om vikten av ett väl fungerande skolbibliotek, säger Ulrika Centerwall.

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 30 november–1 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–12 januari. Boka din plats till lägsta pris idag!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser