Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Bettina Vogt har utifrån ett konsekvent elevperspektiv jämfört tyska och svenska elevers konceptioner om rättvis bedömning och betygssättning i olika kontexter.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (eng)

Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Författare

Bettina Vogt

Handledare

Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet Professor Florian Waldow, Humboldt University Berlin

Opponent

Professor Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis examines pupils’ justice conceptions regarding educational assessment. Due to the context-dependency of norms and values as well as of assessment, the study compares the justice conceptions of pupils in two different’socio-educational’ contexts: Sweden and Germany. The main interest of the study is to understand and to reconstruct pupils’ own relevance structures and what just assessment means from a pupils’ point of view. Here, the study aims to reach beyond the level of mere description by providing theoretical conceptualisations of pupils’ justice conceptions regarding assessment. Thus, the study´s methodological foundation is characterised by a combination of a context-sensitive comparative approach on the one hand, and on the other hand a pragmatist Grounded Theory approach. Data were mainly generated through focus group interviews with pupils attending the last year of the lower secondary level in the Swedish comprehensive school as well as in different school types in the German school system. In total, the sample consists of 95 pupils, who were interviewed in 21 focus group interviews. In addition, other sources of data were included, such as regulations and guidelines that supported a context-sensitive analysis of pupils’ conceptions. The theoretical conceptualisation that explains pupils’ justice conceptions is ‘meta-assessment’. ‘Meta-assessment’ refers to pupils’ evaluation of the assessment they experience in terms of justice and represents the shared, abductively derived and overlying analytical category regarding pupils’ conceptions. Pupils’ ‘meta-assessment’ is based on normative justice conceptions as well as on justice conceptions that are related to pupils’ situation and context-bound experiences with assessment. The first ones are about the ethico-moral character of pupils’ justice conceptions. The second shed light on the contextual conditions and consequences of the logics and practices underlying educational assessment as experienced by pupils on an everyday basis. This implies that just assessment from a pupils’ perspective needs to be understood in its wider contextual embedment; and in relation to teaching and learning in order to understand the complex interrelations of what just assessment ‘is’, and ‘should be’ from the perspective of those, who are mainly affected by it.

Sidan publicerades 2017-11-29 13:14 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats