Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Bettina Vogt har utifrån ett konsekvent elevperspektiv jämfört tyska och svenska elevers konceptioner om rättvis bedömning och betygssättning i olika kontexter.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (eng)

Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Författare

Bettina Vogt

Handledare

Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet Professor Florian Waldow, Humboldt University Berlin

Opponent

Professor Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis examines pupils’ justice conceptions regarding educational assessment. Due to the context-dependency of norms and values as well as of assessment, the study compares the justice conceptions of pupils in two different’socio-educational’ contexts: Sweden and Germany. The main interest of the study is to understand and to reconstruct pupils’ own relevance structures and what just assessment means from a pupils’ point of view. Here, the study aims to reach beyond the level of mere description by providing theoretical conceptualisations of pupils’ justice conceptions regarding assessment. Thus, the study´s methodological foundation is characterised by a combination of a context-sensitive comparative approach on the one hand, and on the other hand a pragmatist Grounded Theory approach. Data were mainly generated through focus group interviews with pupils attending the last year of the lower secondary level in the Swedish comprehensive school as well as in different school types in the German school system. In total, the sample consists of 95 pupils, who were interviewed in 21 focus group interviews. In addition, other sources of data were included, such as regulations and guidelines that supported a context-sensitive analysis of pupils’ conceptions. The theoretical conceptualisation that explains pupils’ justice conceptions is ‘meta-assessment’. ‘Meta-assessment’ refers to pupils’ evaluation of the assessment they experience in terms of justice and represents the shared, abductively derived and overlying analytical category regarding pupils’ conceptions. Pupils’ ‘meta-assessment’ is based on normative justice conceptions as well as on justice conceptions that are related to pupils’ situation and context-bound experiences with assessment. The first ones are about the ethico-moral character of pupils’ justice conceptions. The second shed light on the contextual conditions and consequences of the logics and practices underlying educational assessment as experienced by pupils on an everyday basis. This implies that just assessment from a pupils’ perspective needs to be understood in its wider contextual embedment; and in relation to teaching and learning in order to understand the complex interrelations of what just assessment ‘is’, and ‘should be’ from the perspective of those, who are mainly affected by it.

Sidan publicerades 2017-11-29 13:14 av Susanne Sawander


Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Från psykisk ohälsa till framtidstro tack vare SIS-medel och följeforskning

Hur kan man vända en negativ spiral av psykisk ohälsa bland unga kvinnor på gymnasiet? Det går, även om det är lättare sagt än gjort. Det vet man på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Jämtlands gymnasium i Östersund.  

Promoting integration through child care: Lessons from Norway

Försök med avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. För flickor förbättrades även språkfärdigheterna. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Resultaten pekar mot att förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn med utländsk bakgrund, särskilt flickor. (pdf)

Hälsofrämjande projekt i förorten minskade inte ungas stillasittande

Medan det hälsobefrämjande projektet i Göteborgsförorten Angered pågick visade resultaten att ungdomarna var ungefär lika fysiskt aktiva som ungdomar från andra områden i Sverige, med högre socioekonomisk status. Men forskningen visar att det är svårt att få till en bestående förändring. Trots goda erfarenheter visade det sig att interventionen inte hade någon positiv effekt efter två år.

Tidskriften SO-didaktik nummer 5 2018

Nu finns det femte numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben. SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Det femte numrets tema är undervisning och lärande utanför skolan samt materialitet.