Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Bettina Vogt har utifrån ett konsekvent elevperspektiv jämfört tyska och svenska elevers konceptioner om rättvis bedömning och betygssättning i olika kontexter.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (eng)

Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Författare

Bettina Vogt

Handledare

Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet Professor Florian Waldow, Humboldt University Berlin

Opponent

Professor Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis examines pupils’ justice conceptions regarding educational assessment. Due to the context-dependency of norms and values as well as of assessment, the study compares the justice conceptions of pupils in two different’socio-educational’ contexts: Sweden and Germany. The main interest of the study is to understand and to reconstruct pupils’ own relevance structures and what just assessment means from a pupils’ point of view. Here, the study aims to reach beyond the level of mere description by providing theoretical conceptualisations of pupils’ justice conceptions regarding assessment. Thus, the study´s methodological foundation is characterised by a combination of a context-sensitive comparative approach on the one hand, and on the other hand a pragmatist Grounded Theory approach. Data were mainly generated through focus group interviews with pupils attending the last year of the lower secondary level in the Swedish comprehensive school as well as in different school types in the German school system. In total, the sample consists of 95 pupils, who were interviewed in 21 focus group interviews. In addition, other sources of data were included, such as regulations and guidelines that supported a context-sensitive analysis of pupils’ conceptions. The theoretical conceptualisation that explains pupils’ justice conceptions is ‘meta-assessment’. ‘Meta-assessment’ refers to pupils’ evaluation of the assessment they experience in terms of justice and represents the shared, abductively derived and overlying analytical category regarding pupils’ conceptions. Pupils’ ‘meta-assessment’ is based on normative justice conceptions as well as on justice conceptions that are related to pupils’ situation and context-bound experiences with assessment. The first ones are about the ethico-moral character of pupils’ justice conceptions. The second shed light on the contextual conditions and consequences of the logics and practices underlying educational assessment as experienced by pupils on an everyday basis. This implies that just assessment from a pupils’ perspective needs to be understood in its wider contextual embedment; and in relation to teaching and learning in order to understand the complex interrelations of what just assessment ‘is’, and ‘should be’ from the perspective of those, who are mainly affected by it.

Sidan publicerades 2017-11-29 13:14 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det är tanken med den nya försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Det och mycket mer diskuterar en ny FoU-skrift: Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. Läs rapporten här (pdf).

Forskare: Synen på barns kroppar har förändrats i förskolan

Det pratas för lite på lärarutbildningen om vilken kroppskontakt pedagoger får ha med barn på förskolan. Det anser nyutexaminerade förskollärare som intervjuats i forskningsprojektet ”Beröring i förskolan – omsorg eller fara?”.

Vad gör kanadensiska skolor så framgångsrika?

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats