Dela:

Karneval i klassrum – Kunskap på hjul

Fakta
Disputation

2011-04-15

Titel (sv)

Karneval i klassrum – Kunskap på hjul

Författare

Birgitta Silfver

Opponent

professor Karin Helander

Lärosäte

ÅA – Åbo Akademi

Länkar
Läs pressmeddelandet från Åbo Akademi
Läs Skolportens intervju med Birgitta Silfver

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om elever i årskurs sju som prövar att i klassrummet arbeta med clowneri som form och uttrycksmedel. En innehållsanalys av clownen i historisk tid och nutid har lett fram till ett antal meningsskapande funktioner som karaktäriserar clownen. Dessa är underhållaren, gränsöverskridaren, ifrågasättaren, ställföreträdaren och sörjaren. Funktionerna används som analysverktyg av elevernas clownarbete. Eleverna iklär sig omväxlande augustclownens, den vita clownens och luffarens eller bagladyns gestalter. Övningar och improvisationer tar plats i rummet.

Sidan publicerades 2011-04-11 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:34 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.