Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation

Fakta
Disputation

2010-10-15

Titel (sv)

Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation

Titel (eng)

Knowing me, knowing you. Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication

Författare

Anette Sundqvist

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Ladda ner hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Annette Sundqvist

Svenskt abstrakt:

Föreliggande avhandling har undersökt olika aspekter av vikt för förståelsen avmentalisering för barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Avhandlingens resultat visar att mentaliseringsförmågan är korrelerad med barnens ickeverbala mentala ålder samt att resultatet inte skiljer sig från jämförelsegrupper matchade på ickeverbal mental ålder. Olika uttryck för aktivt deltagande, vilket är nödvändigt för att kunna visa på mentaliseringsförmåga i samtal, observerades i analyserad interaktion. Barnens sociala nätverk var mycket begränsat och inkluderade få jämnåriga, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till att vara aktivt deltagande i samtal. Antalet jämnåriga kamrater i barnens sociala nätverk korrelerade med specifika aspekter av barnens mentaliseringsförståelse. Barn som använder sig av AKK kan uttrycka sin förmåga i socialt samspel, vilket även är synligt i barnens e-post interaktion till varandra. Ett bredare mått på mentaliseringsförmåga bör innefatta ett flertal olika slags förmågor som är av vikt vid social interaktion. Utvecklingen av dessa är i sin tur beroende av barnets kapacitet till flexibelt tänkande genom att reflektera och skapa teorier om andras tankar och känslor. Mentaliseringsutvecklingen är också beroende av att barnet kan utveckla nära vänskapsförhållanden, deras möjligheter till aktivt deltagande, deras funktionella språkförmåga samt att de är inkluderat i ett socialt nätverk bestående av både jämnåriga och vuxna.

Sidan publicerades 2010-11-11 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:11 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer