Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation

Fakta
Disputation

2010-10-15

Titel (sv)

Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation

Titel (eng)

Knowing me, knowing you. Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication

Författare

Anette Sundqvist

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Ladda ner hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Annette Sundqvist

Svenskt abstrakt:

Föreliggande avhandling har undersökt olika aspekter av vikt för förståelsen avmentalisering för barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Avhandlingens resultat visar att mentaliseringsförmågan är korrelerad med barnens ickeverbala mentala ålder samt att resultatet inte skiljer sig från jämförelsegrupper matchade på ickeverbal mental ålder. Olika uttryck för aktivt deltagande, vilket är nödvändigt för att kunna visa på mentaliseringsförmåga i samtal, observerades i analyserad interaktion. Barnens sociala nätverk var mycket begränsat och inkluderade få jämnåriga, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till att vara aktivt deltagande i samtal. Antalet jämnåriga kamrater i barnens sociala nätverk korrelerade med specifika aspekter av barnens mentaliseringsförståelse. Barn som använder sig av AKK kan uttrycka sin förmåga i socialt samspel, vilket även är synligt i barnens e-post interaktion till varandra. Ett bredare mått på mentaliseringsförmåga bör innefatta ett flertal olika slags förmågor som är av vikt vid social interaktion. Utvecklingen av dessa är i sin tur beroende av barnets kapacitet till flexibelt tänkande genom att reflektera och skapa teorier om andras tankar och känslor. Mentaliseringsutvecklingen är också beroende av att barnet kan utveckla nära vänskapsförhållanden, deras möjligheter till aktivt deltagande, deras funktionella språkförmåga samt att de är inkluderat i ett socialt nätverk bestående av både jämnåriga och vuxna.

Sidan publicerades 2010-11-11 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:11 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.