Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Publicerad:2016-09-13
Uppdaterad:2016-09-23

Anna Teledahls avhandling handlar om unga elevers skrivande i matematik och det sätt på vilket detta kan designas, tolkas och förstås.

Författare

Anna Teledahl

Handledare

Professor Johan Öhman, Örebro universitet Fil. dr. Eva Taflin, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Candia Morgan, University College London

Disputerat vid

Örebro universitet

Disputationsdag

2016-10-07

Titel (eng)

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

This thesis is about young students’ writing in school mathematics and the ways in which this writing is designed, interpreted and understood. Students’ communication can act as a source from which teachers can make inferences regarding students’ mathematical knowledge and understanding. In mathematics education previous research indicates that teachers assume that the process of interpreting and judging students’ writing is unproblematic. The relationship between what students’ write, and what they know or understand, is theoretical as well as empirical. In an era of increased focus on assessment and measurement in education it is necessary for teachers to know more about the relationship between communication and achievement. To add to this knowledge, the thesis has adopted a broad approach, and the thesis consists of four studies. The aim of these studies is to reach a deep understanding of writing in school mathematics. Such an understanding is dependent on examining different aspects of writing. The four studies together examine how the concept of communication is described in authoritative texts, how students’ writing is viewed by teachers and how students make use of different communicational resources in their writing. The results of the four studies indicate that students’ writing is more complex than is acknowledged by teachers and authoritative texts in mathematics education. Results point to a sophistication in students’ approach to the merging of the two functions of writing, writing for oneself and writing for others. Results also suggest that students attend, to various extents, to questions regarding how, what and for whom they are writing in school mathematics. The relationship between writing and achievement is dependent on students’ ability to have their writing reflect their knowledge and on teachers’ thorough knowledge of the different features of writing and their awareness of its complexity. From a communicational perspective the ability to communicate [in writing] in mathematics can and should be distinguished from other mathematical abilities. By acknowledging that mathematical communication integrates mathematical language and natural language, teachers have an opportunity to turn writing in mathematics into an object of learning. This offers teachers the potential to add to their assessment literacy and offers students the potential to develop their communicational ability in order to write in a way that better reflects their mathematical knowledge.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev