Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Genom att undersöka vad som händer när instruktioner i slöjdverksamhet medieras till eget kunnande belyser Joakim Andersson hur det hantverksbaserat lärande kan utvecklas i slöjdverksamhet.

Fakta
Disputation

2120-02-05

Titel (sv)

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Författare

Joakim Andersson

Handledare

Professor Marléne Johansson, Göteborgs universitet Peter Hasselskog, Göteborgs universitet

Opponent

Docent Viveca Lindberg, Stockholms universitet

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

This thesis aims to explore and analyse the different ways in which handicraft [sloyd] teachers communicate when teaching action-based knowledge, and the consequences for communication of different forms of communication between teacher and student. This dissertation has studied how teachers communicate using video documentation, MP3 recordings, interviews, stimulated recall and focus group interviews. The video-recorded material show that handicraft teachers use eight different forms of communication when giving an instruction. The results show that handicraft teachers use eight different forms of communication when giving an instruction: regular three-dimensional group instruction, verbal, verbal with tools, verbal with body language, tools only, body language only, body to body and intentional silence. Further analysis of the different forms of communication shows that they can be used in different ways in relation to abstract or concrete communication. These are called communicative resources. Abstract communication is an “as if ” action, while concrete communication involves the instructor demonstrating an action. The student’s prior knowledge and the teacher’s chosen form of communication have a central relationship to one another. The follow-up stimulated recall and interviews provided the teachers’ perspectives on why they used a particular form of communication and communicative resource, in addition to what result was intended. The analyses show some variation in the teachers’ degree of awareness of their communication and the consequences of their chosen form of communication when providing instructions for action-based knowledge. A teacher’s awareness of the communication form is significant for didactic planning of how different instructions are to be implemented while learning the handicraft. Awareness of one’s approach is a prerequisite for being able to choose suitable forms of communication for what is to be taught and for who is to be taught. If the same approach is always used, students are not given the opportunity for adapted teaching. Each group of students consists of different individuals with varying prior knowledge and different learning styles, which means the teacher’s communicative choices cannot be based solely on the task and its design but must also be adapted to what the instruction involves and who is receiving it.

Sidan publicerades 2021-01-26 09:50 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-02-04 08:43 av Susanne Sawander


Relaterat

Komplex lärprocess när slöjd möter hållbar utveckling

Vad sker när slöjdämnet görs till en fråga om utbildning för hållbar utveckling? Hanna Hofverberg har utforskat frågan och finner en komplex lärandeprocess, särskilt när slöjdandet handlar om återbruk.

Olika förhållningssätt till kursplanen bland slöjdlärare

Det finns två sätt att som slöjdlärare förhålla sig till kursplanen, visar Åsa Jeansson. Den ena gruppen tolkar ämnet utifrån ett traditionellt perspektiv med hantverkskunnandet i fokus. Den andra gruppen lägger upp undervisningen utifrån läroplanens kunskapskrav.

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Ny satsning för dig som undervisar i yrkesämnen på gymnasiet och i vuxenutbildningen! Föreläsningar om bl. a. yrkeslärarens dubbla identiteter och dolda expertis, stöd till elever med NPF för fungerande APL, språkutvecklande arbetssätt, samt systematiskt utvecklingsarbete i yrkesämnen.

Slöjd Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av föreläsningar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Digital lek i en hybrid verklighet

Inramningen för barns lek har förändrats – den fysiska och den digitala leken har flätats samman och vi behöver förstå det som en verklighet. Det konstaterar Marina Wernholm i sin avhandling, som nu valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.

Brister i undervisningen

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna Åkerfeldt, didaktikforskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare Ifous.

Fler detaljer när förskolebarn reflekterar digitalt

För att barnen bättre ska se sitt lärande använder sig Diamantens förskola av digitala verktyg vid reflektionstimmarna. Bland annat skriver de en blogg tillsammans med barnen som blivit väldigt uppskattad. ”Vi ser att barnen utvecklar sin digitala kompetens och att de språkar mer med varandra. Det har blivit mer samtal mellan barnen än att ett enskilt barn pratar med en pedagog åt gången”, säger Victoria Jacobson, förskollärare.

Barnen forskar i grönsakslandet

Barnens intresse får styra när Trädgårdens förskola närstuderar grönsaker. Med hjälp av sapere-metoden hittade de tre favoriter att forska vidare på; en process som inneburit många aha-upplevelser för både barn och personal. ”Jag hade ingen aning om att det fanns majs i andra färger än gult”, säger Carina Kristensson, förskollärare.