Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

Publicerad:2019-08-20
Uppdaterad:2019-09-26

Vad i samhällskunskapsundervisning kan främja eller försvåra elevers utvecklande av kunnandet att kritiskt analysera
rättvisefrågor i samhällskunskap? Det är en av frågorna som Malin Tväråna utforskar i sin avhandling.

Författare

Malin Tväråna

Handledare

Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet Fil Dr Johan Sandahl, Stockholms universitet

Opponent

Docent Jan Löfström, Helsingfors universitet

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2019-09-13

Titel (se)

Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

Titel (eng)

Critical judgement in social science education : Education developmental studies of civic reasoning in fairness and justice issues

Institution

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

Lärare i samhällskunskap utbildar medborgare för att kunna bidra till rättvisa och rimliga lösningar på gemensamma samhällsangelägenheter och på vår tids stora samhällsproblem. För detta är utvecklandet av ett gott omdöme i samhällsfrågor viktigt, och omtvistade värdebegrepp som rättvisa centrala. Avhandlingen undersöker ett kunnande som är centralt i detta medborgarbildande uppdrag, nämligen förmågan till kritisk analys i omtvistade värdeladdade frågor, specifikt rättvisefrågor.

Projektet sammanfattar resultat från tre studier som baseras på fem delstudier genomförda på lågstadiet, mellanstadiet och gymnasiet. Studierna utgår från learning study, en designbaserad undervisningsutvecklande forskningsansats där undervisningsinterventioner utvecklas, prövas och analyseras i samarbete med verksamma lärare.

Resultaten beskriver innebörden av kunnandet och hur undervisning kan främja utvecklingen av det, och kan användas för formulering av mål, planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Utifrån resultaten diskuteras dels progression av förmågan, dels en modell för samhällsanalytiskt tänkande somutvecklande av kritiskt omdöme i relation till värdeladdade samhällsfrågor i syfte att uppnå en agensinriktad medborgarbildning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev