Kritiskt tänkande som utbildningsmål: Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

Vilka pedagogiska motsättningar uppstår i målsättningen om kritiskt tänkande? Det är en av frågorna som Leo Berglund utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2021-09-10

Titel (sv)

Kritiskt tänkande som utbildningsmål: Från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning

Författare

Leo Berglund

Handledare

Professor Eva Forsberg, Uppsala universitet Sverker, Göteborgs universitet

Opponent

Joakim Landahl, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The goal of critical thinking in higher education is paradoxical, since it implies a form of education that both directs the student towards a pre-defined goal, and commands the student to be autonomous. This paradox is studied in four contexts, as to investigate what pedagogical contradictions the goal of critical thinking generates, and how they transform pedagogical thinking. 1) In the 1930s, European logical positivists cooperated with American pragmatists to ”unify science”. For Dewey, the realisation of this ideal depended on individuals adopting a ”scientific attitude”, which could be cultivated in schools and universities. Dewey’s position influenced a pedagogical discourse of critical thinking as the spirit of rational and democratic citizenship. 2) In the 1980s, the Critical Thinking Movement (CTM) addressed the issue on how to make logical thinking applicable in everyday life. Understanding critical thinking as individuals’ problem-solving skills, the CTM essentially inverted the collectivist political orientation of Dewey and the neo-positivists. 3) In the Swedish 1968 governmental investigation of higher education (U 68), a sociologically informed conception of critical thinking, that involved the student in the project of social planning, was promoted. However, educational experts perceived critical thinking as a vague goal, which could not be operationalised. In the 1990s, critical thinking reappeared as part of the doctrine of learning, but only as a generic term used to signify advanced cognitive operations in relation to different subject matters. 4) In contemporary courses in critical thinking held at Swedish universities, radically diverse conceptions are being taught. An analysis of three courses identified three subjectivities ”called” by the arrangements and bodies of literature in the courses: the critical thinker as reason, intellect, and moral consciousness. Each of the subjectivities, however, comprises inconsistencies and contradictions, since they are all to be both produced by and autonomous from the orders that the educational institution represents. The dissertation is concluded by a discussion on critical thinking as both a goal and a by-product of education.

Sidan publicerades 2021-08-10 15:44 av Susanne Sawander


Relaterat

Relationer centralt för samverkan mellan förskola och föräldrar

Både förskollärare och föräldrar betonar relationers betydelse för en bra samverkan. Men den information som förskollärare vill förmedla är inte den föräldrar efterfrågar, konstaterar Tuula Vuorinen som forskat om föräldrars och förskolans erfarenheter av samverkan.

Inbyggda intressekonflikter i geografiämnets kursplan

Processen bakom kursplanen i ämnet geografi är komplex och konfliktfylld. Det visar David Örbring som också undersökt hur geografilärare i årskurs 7-9 beskriver och uppfattar kursplanen.

Religionskunskap Webbkonferens

Fyra kunniga föreläsare presenterar de senaste forskningsrönen om bland annat etikundervisning, kontroversiella frågor och globaliseringens effekter på religionen. Delta i Stockholm den 10 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 15–29 november. Tips! 15% rabatt om du även vill gå på konferensen i Historia, 9 november.

Historia Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat historiebruk, att arbeta med historiska källor i undervisningen samt hur man kan bemöta extrema åsikter i klassrummet! Välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Så blir du en bättre rektor – expertens åtta tips

Du som är nybliven rektor – skaffa en mentor! Du som är gammal i gamet – bli mentor! De råden ger Karin Jordås, chefsutvecklare och tidigare rektor.

Pandemin väckte frågor om pedagogik

Pandemin har skapat lite av en pedagogisk identitetskris för folkhögskolan och lett till att folkhögskolepedagogiken kommit i fokus på ett nytt sätt. Det menar Alexandra Söderman, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet, som skrivit en rapport om hur distansundervisningen lett till nya arbetssätt i folkhögskolan.

Forskning i praktiken ska bota matterädslan

Lärare och forskare samarbetar för att motverka rädsla och oro över matematik – och samtidigt få upp betygen. ”Lärare kan använda mer alternativa undervisningsmetoder, uppmuntra diskussioner och samtal och förklara att det inte finns något som är rätt eller fel svar”, säger forskaren Ingemar Karlsson.

Back to School – Moving Forward from Here

A panel of Harvard education experts surface key challenges and concerns for educators, leaders, and families — and share concrete ideas for addressing them, with equity at the center. What the pandemic revealed, and how can we meet everyone where they are today, and move forward? (webb-tv)