Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Fakta
Disputation

2008-10-24

Titel (sv)

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Titel (eng)

Ambiguous Images: Representation and meaning in young girls film making

Författare

Lisa Öhman-Gullberg

Handledare

Professor Staffan Selander och Gunnar Åsén, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dr. philos Elise Seip-Tønnessen, Inst. för nordisk og mediefag Universitetet i Agder, Norge

Institution

Institutionen för Didaktik och pedagogiskt arbete

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Lisa Öhman-Gullberg

Svenskt abstrakt:

Avhandlings syfte har varit att undersöka hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang. Tre filmer producerade inom ett lokalt medietillval i årskurs nio och intervjuer med två unga tjejer utgör studiens empiriska underlag. Analyserna visar genom en närläsning av filmer och intervjuer hur eleverna använder filmskapandet för att arbeta med frågor som varit av central betydelse för dem i både skola och vardagsliv. Studien åskådliggör hur eleverna kom att utmana och skapa egna alternativa bilder till representationen av unga tjejer inom såväl det lokala nära skolsammanhanget som i offentlig debatt. Ett framträdande resultat är även de skiftande betydelser och funktioner som bild, musik, gestik, tal och text får i elevernas berättande med film. I filmproduktionerna visar eleverna att de både innehar förmågan att förstå, tolka andras texter och producera egna rörliga bilder. Analyserna visar hur de hanterar ett antal olika strategier för att kommunicera inom den visuella världen. Avhandlingens metodologiska och teoretiska inramning är hämtad från multimodal och socialsemiotisk teoribildning. Avhandlingen vänder sig till läsare med intresse för barn och ungdomars bildskapande, estetiska lärprocesser, didaktik, film- och mediepedagogik.

Sidan publicerades 2008-09-29 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 13:26 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.