Hoppa till sidinnehåll
Bild

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Publicerad:2008-09-29
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Lisa Öhman-Gullberg

Handledare

Professor Staffan Selander och Gunnar Åsén, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dr. philos Elise Seip-Tønnessen, Inst. för nordisk og mediefag Universitetet i Agder, Norge

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2008-10-24

Titel (se)

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Titel (eng)

Ambiguous Images: Representation and meaning in young girls film making

Institution

Institutionen för Didaktik och pedagogiskt arbete

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Avhandlings syfte har varit att undersöka hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang. Tre filmer producerade inom ett lokalt medietillval i årskurs nio och intervjuer med två unga tjejer utgör studiens empiriska underlag. Analyserna visar genom en närläsning av filmer och intervjuer hur eleverna använder filmskapandet för att arbeta med frågor som varit av central betydelse för dem i både skola och vardagsliv. Studien åskådliggör hur eleverna kom att utmana och skapa egna alternativa bilder till representationen av unga tjejer inom såväl det lokala nära skolsammanhanget som i offentlig debatt. Ett framträdande resultat är även de skiftande betydelser och funktioner som bild, musik, gestik, tal och text får i elevernas berättande med film. I filmproduktionerna visar eleverna att de både innehar förmågan att förstå, tolka andras texter och producera egna rörliga bilder. Analyserna visar hur de hanterar ett antal olika strategier för att kommunicera inom den visuella världen. Avhandlingens metodologiska och teoretiska inramning är hämtad från multimodal och socialsemiotisk teoribildning. Avhandlingen vänder sig till läsare med intresse för barn och ungdomars bildskapande, estetiska lärprocesser, didaktik, film- och mediepedagogik.

Ambiguous Images: Representation and meaning in young girls film making

The overall aim of this dissertation is to investigate how students engage with visual representations as a signifying practice in an educational context. This question is scrutinized through two young girls three video films and interviews with the producers. The study is guided by an interest in what these young students communicate with their films, how this is done and how they relate to the cultural and social world in their representation. The title, Ambiguous Images, alludes to the signifying work with film, images and words done by the two girls. The films raise topics such as sexuality, equality and gender which set their mark on the situation of young females, both in school and in their leisure time. The result shows that moving images fulfil the function of negotiating the significations as well as making it possible for the girls to create their own alternative representations. Each film contributes an alternative discourse, in contrast to dominant texts that apply to the constitution of the cultural and social context they address. The study demonstrates that learning is a process of selection, adaptation and transformation motivated by the interests of the pupils and the context of learning. Other important issues are also raised concerning the students possibilities to participate in and influence the school subject in question. This involves both the opportunity of engagement with a multiplicity of modes and the possibility to adopt their own voice and view of the world. Both the methodological and the theoretical approach in the dissertation have multimodal and social-semiotic perspectives, which are combined with a design approach. These combinations are united in a presentation of representation and communication as a social process of sign-making.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev