Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Fakta
Disputation

2008-10-24

Titel (sv)

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Titel (eng)

Ambiguous Images: Representation and meaning in young girls film making

Författare

Lisa Öhman-Gullberg

Handledare

Professor Staffan Selander och Gunnar Åsén, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dr. philos Elise Seip-Tønnessen, Inst. för nordisk og mediefag Universitetet i Agder, Norge

Institution

Institutionen för Didaktik och pedagogiskt arbete

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Lisa Öhman-Gullberg

Svenskt abstrakt:

Avhandlings syfte har varit att undersöka hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang. Tre filmer producerade inom ett lokalt medietillval i årskurs nio och intervjuer med två unga tjejer utgör studiens empiriska underlag. Analyserna visar genom en närläsning av filmer och intervjuer hur eleverna använder filmskapandet för att arbeta med frågor som varit av central betydelse för dem i både skola och vardagsliv. Studien åskådliggör hur eleverna kom att utmana och skapa egna alternativa bilder till representationen av unga tjejer inom såväl det lokala nära skolsammanhanget som i offentlig debatt. Ett framträdande resultat är även de skiftande betydelser och funktioner som bild, musik, gestik, tal och text får i elevernas berättande med film. I filmproduktionerna visar eleverna att de både innehar förmågan att förstå, tolka andras texter och producera egna rörliga bilder. Analyserna visar hur de hanterar ett antal olika strategier för att kommunicera inom den visuella världen. Avhandlingens metodologiska och teoretiska inramning är hämtad från multimodal och socialsemiotisk teoribildning. Avhandlingen vänder sig till läsare med intresse för barn och ungdomars bildskapande, estetiska lärprocesser, didaktik, film- och mediepedagogik.

Sidan publicerades 2008-09-29 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 13:26 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Poddagogen #14: Forskaren Sophie Landwehr Sydow om makerspace och makerkulturer

Sophie Landwehr Sydow gästar Poddagogen och berättar om sin doktorsavhandling om så kallade makers, makerspace och makerkulturer, både i skolans värld och i andra sammanhang.

Ibis ska ge eleverna mer stöd

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och strukturerade dagar ska ge bra klassrumsmiljö, goda resultat och låg frånvaro i skolan. Nu startar IBIS-studien i Sverige.

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.