Hoppa till sidinnehåll
Bubblare

Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete

Publicerad:2021-04-09
Uppdaterad:2021-10-25

Hur formas de identifierade praktikerna för pedagogiskt utvecklingsarbete? Det är en av frågorna som Carina Kiukas undersöker i sin avhandling om pedagogiskt utvecklingsarbete i en yrkeshögskolekontext.

Författare

Carina Kiukas

Handledare

Professor Petri Salo, Åbo Akademi

Opponent

Professor Rachel Jakhelln, Norges arktiske universitet

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2021-04-16

Titel (se)

Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Pedagogiskt utvecklingsarbete är centralt för att nå den höga kvalitet som förväntas inom högre utbildning. Behovet att förbättra pedagogiskt utvecklingsarbete vid en högskola ligger som grund för avhandlingen. Avhandlingens resultat bidrar till en fördjupad kunskap om pedagogiskt utvecklingsarbete. Studien belyser vad som formar det pedagogiska utvecklingsarbetet genom att granska högskolan som institutionell och organisatorisk praktik. Verksamhetskulturen kännetecknas av en stark relation till internationell utveckling och de villkorslösa nationella krav som ställs på högskolorna. Studien belyser även vad det pedagogiska utvecklingsarbetet består av. Genom att studera lärarnas tal, handlande och relationer gestaltas vad det pedagogiska utvecklingsarbetet består av och hur lärarna agerar i förhållande till de villkor de står inför. Lärarna ses som de mest centrala aktörerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet. I avhandlingen betonas betydelsen av att bygga arenor för kollegialt samarbete. Medvetenheten om hur praktiker formas och vad de består av antas göra det möjligt att förbättra det pedagogiska utvecklingsarbetet. En modell för integrerat pedagogiskt utvecklingsarbete presenteras och olika typer av lärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet identifieras. Avhandlingens teoretiska referensram utgörs av praktikteori. Studien bygger på ett erfarenhetsbaserat antagande om att det existerar outnyttjade potentialer för pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning. Studien har förverkligats som ett deltagande aktionsforskningsprojekt på en yrkeshögskola.

BubblareKompetensutveckling och fortbildningLärarprofessionenUniversitet och högskolaVuxenutbildningYrkesutbildning
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev