Lärares relationskompetens i möte med elever med adhd

Linda Plantin Ewe har forskat om lärares relationskompetens, med särskilt fokus på relationen till elever med adhd, och hur sådan kompetens kan utvecklas.

Fakta
Disputation

2022-06-03

Titel (sv)

Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD

Författare

Linda Plantin Ewe

Handledare

Professor Mona Holmqvist, Malmö universitet. Professor Jonas Aspelin, Malmö universitet. Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Girma Berhanu, Göteborgs universitet

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linda Plantin Ewe

Abstract in English:

Purpose: The purpose of this study is to contribute to knowledge of teachers’ relational competence with respect to students with ADHD. In addition, a specific focus is investigating whether teachers’ understanding of relational competence, regarding the targeted student group, can be developed using video-based interventions. Moreover, a focus is to examine whether – and if so how – the intervention contributes to changes in teachers as well as their students’ perceptions of their teacher-student relationshipin practice. Sub-studies: This dissertation contains four sub-studies, each of them aiming to answer a part of the overall research question. The first study is a systematic literature review aiming to systematically identify, critically review and synthesize existing research in the focused area. The second study is a pilot study investigating if teachers’ relational competence can be developed using video-based interventions. In study three, the aim was to investigate how teachers’ understanding of relational competence with respect to students with ADHD were developed using video-based interventions. Finally, the fourth study investigated if the video-based intervention (Study 3) contributed to changes in teachers’ and students’ (with and without NPS) perceptions of their teacher-student relationship. Theory: This dissertation takes its point of departure from a relational framework using Scheff’s (1997) theory of social bond together with Aspelin’s (2018) and Aspelin and Jönsson’s (2019) Relational Competence Model (RCM). The relational framework is supplemented by Laveand Wenger’s (1991) sociocultural theory of situated learning. Method: The overall design of this dissertation is based on mixed methods. An exploratory multi-stage evaluation design has been used. Characteristic of such a design is that each sub-study contains a study of its own which is iteratively following from the previous in order to evaluate the effect of the intervention made, and by extension, answering the overall research question. Knowledge contributions: The overall knowledge contribution of this dissertation concerns teachers’ perceptions of relational competence regarding students with ADHD, and how such perceptions can be developed. One of the dissertation’s scientific knowledge contributions is its testing ofthe RCM model for students with ADHD. The results indicate that the model can be successfully used to develop teachers’ relational competence towards these students. The dissertation also suggests that teachers need to have a “relational preparedness” – a readiness – for the unforeseen. This implies an ability to observe student behavior and reflect on what it suggests regarding students’ thoughts and feelings, together with the teacher’s ability to self-reflect with the intention to identify and acknowledge their own emotional reactions to student signals. Limitation: The lack of a randomized sample affects the credibility of the study. The lack of qualitative student interviews can be seen as a limitation as the information collected exposes changes in students’ perceptions but does not provide a deeper understanding of what the changes consisted of. Practical implications: The results are relevant for teacher education by providing a clear focus on teachers’ relational competence regarding students with ADHD, which, in turn, can help future teachers to be better equipped to meet the diversity of students in each classroom. Furthermore, the results should be relevant for teachers as well as school leaders, through its focus is on relational competence as a situated activity, and on how this competence can be developed through a small and limited intervention.

Sidan publicerades 2022-05-20 08:38 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-06-02 16:25 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Barn med adhd behöver bättre stödinsatser

Barn med adhd mår sämre emotionellt än andra barn. Det menar Pia Tallberg som efterlyser bättre stödinsatser för gruppen.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särkilt stöd i förskolan. Ta del av sju föreläsningar om b.la. barn på flykt och specialpedagogisk dokumentation i förskolan. Delta på plats i Stockholm 17–18 november eller via webbkonferensen 28 november–12 december. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 juni.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 4 november.

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.