Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Lärare begränsades av brist både på tid och på materiella resurser. Det visar Lena Eckerholm som forskat om lärares undervisning i läsförståelse i årskurs 4–6.

Fakta
Disputation

2018-04-27

Titel (sv)

Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Titel (eng)

Teacher perspective on reading comprehension. An Interview Study on Education in Grades 4-6

Författare

Lena Eckerholm

Handledare

Monica Rosén, Göteborgs universitet, Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst Birgitta Kullberg, Göteborgs universitet, Eva Gannerud, Göteborgs universitet, Gudrun Erickson, Göteborgs universitet, Monica Reichenberg, Göteborgs universitet, Girma Berhanu, Göteborgs universitet

Opponent

Professor emerita Bente Aamotsbakken, Høgskolen i Sørøst-Norge

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lena Eckerholm

Abstract in English:

The purpose of the study was to investigate teachers’ statements about reading comprehension in grades 4-6. What aspects of reading comprehension do teachers emphasize, what constitutes and distinguishes successful teaching of reading comprehension, what methods and activities do teachers use in their teaching, and what opportunities and obstacles do they encounter? The theoretical framework of the study is based on practical theory. The teachers′ statements relate to the cultural, economic and social conditions to which the school is subject. Twenty-two teachers were interviewed about their own teaching of reading comprehension skills. The questions concerned the methods the teachers say they use and how they perceive the conditions offered by their schools in terms of resources and skills development. The interviews gave a somewhat unclear impression of teachers’ systematic work to equip students with a broad repertoire of reading strategies. Teaching was influenced by the resources that the school could offer. The responses reveal that, to a certain extent, the interviewed teachers lacked sufficient resources in terms of training, knowledge, time, and material to carry out the intended teaching. These shortcomings make it difficult to conduct effective teaching of reading comprehension. The teachers would like more knowledge on how to best design the reading comprehension instruction. The teachers perceived a discrepancy between the skills development they needed and what was offered by their schools.

Sidan publicerades 2018-05-14 11:47 av
Sidan uppdaterades 2019-01-25 10:15 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.

Global emergency remote education in secondary schools during the COVID-19 pandemic

This work has given us the opportunity to review an area of evidence in depth and explore an issue fully from a number of angles. Our intention is that the review is a resource for those with interest and need in learning more about how online and distance learning occurred during the COVID-19 pandemic, providing insight and guidance for future periods when teaching and learning have to take place online. (pdf)