Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Lärare begränsades av brist både på tid och på materiella resurser. Det visar Lena Eckerholm som forskat om lärares undervisning i läsförståelse i årskurs 4–6.

Fakta
Disputation

2018-04-27

Titel (sv)

Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Titel (eng)

Teacher perspective on reading comprehension. An Interview Study on Education in Grades 4-6

Författare

Lena Eckerholm

Handledare

Monica Rosén, Göteborgs universitet, Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst Birgitta Kullberg, Göteborgs universitet, Eva Gannerud, Göteborgs universitet, Gudrun Erickson, Göteborgs universitet, Monica Reichenberg, Göteborgs universitet, Girma Berhanu, Göteborgs universitet

Opponent

Professor emerita Bente Aamotsbakken, Høgskolen i Sørøst-Norge

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lena Eckerholm

Abstract in English:

The purpose of the study was to investigate teachers’ statements about reading comprehension in grades 4-6. What aspects of reading comprehension do teachers emphasize, what constitutes and distinguishes successful teaching of reading comprehension, what methods and activities do teachers use in their teaching, and what opportunities and obstacles do they encounter? The theoretical framework of the study is based on practical theory. The teachers′ statements relate to the cultural, economic and social conditions to which the school is subject. Twenty-two teachers were interviewed about their own teaching of reading comprehension skills. The questions concerned the methods the teachers say they use and how they perceive the conditions offered by their schools in terms of resources and skills development. The interviews gave a somewhat unclear impression of teachers’ systematic work to equip students with a broad repertoire of reading strategies. Teaching was influenced by the resources that the school could offer. The responses reveal that, to a certain extent, the interviewed teachers lacked sufficient resources in terms of training, knowledge, time, and material to carry out the intended teaching. These shortcomings make it difficult to conduct effective teaching of reading comprehension. The teachers would like more knowledge on how to best design the reading comprehension instruction. The teachers perceived a discrepancy between the skills development they needed and what was offered by their schools.

Sidan publicerades 2018-05-14 11:47 av
Sidan uppdaterades 2019-01-25 10:15 av


Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Mer undervisning på fritids när högre krav ställs på fritidshem

Tiden då frilek utgjorde hela eller större delen av fritidsverksamheten är förbi. Numera ska fritidshemmen innefatta mer undervisning och utbildning och vara ett komplement till det eleverna lär sig i klassrummet under skoltid. Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap, forskar om fritidshemmens uppdrag.

Godtycklighet i litteraturundervisningen hotar läsupplevelsen

Undervisningen av skönlitteratur på gymnasiet präglas i stor utsträckning av mätbarhet och enskilda lärares prioriteringar. Utrymmet för elevens läsupplevelse är beroende av individuella lärarinitiativ snarare än centrala styrdokument. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv vid Umeå universitet, som undersöker läsupplevelsens roll i litteraturundervisningen.

Flickors rop på hjälp

Flickor med adhd och autism osynliggörs. De får diagnos senare än ­pojkar och dålig respons när de själva söker hjälp. Psykologen Maria Bühler upprörs över deras ­långvariga psykiska lidande.

”Leda klassrummet i en pandemi – ett jätteexperiment”

Det kan vara en utmaning, att äga klassrummet. Att äga det på distans är inte enklare. Att leda i klassrummet har heller inte fått den uppmärksamhet det ­förtjänar trots att det handlar om ditt hantverk som lärare. Men nu börjar det röra på sig.

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de med lägre utbildade föräldrar.