Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Lärare begränsades av brist både på tid och på materiella resurser. Det visar Lena Eckerholm som forskat om lärares undervisning i läsförståelse i årskurs 4–6.

Fakta
Disputation

2018-04-27

Titel (sv)

Lärarperspektiv på läsförståelse. En intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6.

Titel (eng)

Teacher perspective on reading comprehension. An Interview Study on Education in Grades 4-6

Författare

Lena Eckerholm

Handledare

Monica Rosén, Göteborgs universitet, Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst Birgitta Kullberg, Göteborgs universitet, Eva Gannerud, Göteborgs universitet, Gudrun Erickson, Göteborgs universitet, Monica Reichenberg, Göteborgs universitet, Girma Berhanu, Göteborgs universitet

Opponent

Professor emerita Bente Aamotsbakken, Høgskolen i Sørøst-Norge

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lena Eckerholm

Abstract in English:

The purpose of the study was to investigate teachers’ statements about reading comprehension in grades 4-6. What aspects of reading comprehension do teachers emphasize, what constitutes and distinguishes successful teaching of reading comprehension, what methods and activities do teachers use in their teaching, and what opportunities and obstacles do they encounter? The theoretical framework of the study is based on practical theory. The teachers′ statements relate to the cultural, economic and social conditions to which the school is subject. Twenty-two teachers were interviewed about their own teaching of reading comprehension skills. The questions concerned the methods the teachers say they use and how they perceive the conditions offered by their schools in terms of resources and skills development. The interviews gave a somewhat unclear impression of teachers’ systematic work to equip students with a broad repertoire of reading strategies. Teaching was influenced by the resources that the school could offer. The responses reveal that, to a certain extent, the interviewed teachers lacked sufficient resources in terms of training, knowledge, time, and material to carry out the intended teaching. These shortcomings make it difficult to conduct effective teaching of reading comprehension. The teachers would like more knowledge on how to best design the reading comprehension instruction. The teachers perceived a discrepancy between the skills development they needed and what was offered by their schools.

Sidan publicerades 2018-05-14 11:47 av
Sidan uppdaterades 2019-01-25 10:15 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser