2009-04-06 00:00  4064 Dela:

Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar.

Fakta
Disputation

2009-04-24

Titel (sv)

Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar

Titel (eng)

Gender order of the teaching profession. A study of teachers views of work tasks, skills and expectations in their work

Författare

Maria Hjalmarsson

Handledare

Universitetslektor Eva Gannerud, Göteborgs universitet

Opponent

AnneLise Arnesen, Halden, Norge

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Maria Hjalmarsson
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen studeras dels hur lärare uppfattar genusordningens uttryck i arbetet, dels hur genusordningen kommer till uttryck i lärares förståelse och tolkning av sitt uppdrag och arbete. En central utgångspunkt är att genusskapande sker i ständigt pågående processer. Studien baseras främst på en intervjustudie med fjorton lärare i skolår tre till och med fem i en svensk storstad. Inslag från en nationell enkätstudie, besvarad av drygt sexhundra lärare för elever i motsvarande åldrar, ingår också.

Lärarnas uttalanden inkluderar nyanseringar, ambivalens och motsägelser. Arbetsuppgifter knutna till den sociala dimensionen, som innefattar relationer till elever, föräldrar och kollegor, med kvinnlig genuskodning benämns som det runtomkring . Samtidigt lyfter lärarna ständigt fram den sociala dimensionens betydelse. Lärarna menar att kvinnor och män lämpar sig lika bra för de uppgifter som yrket innebär. Ändå genusmärks uppgifter och det verkar som att lärarna delvis agerar som om det fanns ett osynligt genuskontrakt mellan dem. Läraruppdraget för med sig vissa krav och uppgifter oberoende av lärarens kön, men lärarna känner också genusspecifika förväntningar från kollegor, skolledare och föräldrar. Männen är uppmärksamma på vad som betraktas som ett önskat manligt agerande och vad som inte är det. Samtidigt som de strävar mot en hegemonisk maskulinitet genom att fjärma sig från ett kvinnligt beteende, talar de om arbetets emotionella och sociala dimensioner med stort engagemang. Männens minoritetsposition kan innebära fördelar, men genusordningen förpliktigar och drabbar även män. Både kvinnornas och männens tal inkluderar nedvärdering dels av kvinnor, dels av det kvinnliga . De yngre lärarna, och då främst kvinnorna, tenderar att avfärda genusaspekter i arbetet och istället betona den enskilde individens betydelse.

Sidan publicerades 2009-04-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 11:40 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)