Hoppa till sidinnehåll
Lärarutbildning

Lärarutbildarens professionella agency i en digital tid

Publicerad:30 oktober

Hur uppfattar lärarutbildaren sin yrkesvardag och sig själv som professionell i ett förändrat läraruppdrag? Det är en av frågorna som Anna Roumbanis-Viberg undersöker i sin avhandling.

Författare

Anna Roumbanis-Viberg

Handledare

Karin Forslund Frykedal, Högskolan Väst

Opponent

Cathrine Edelhard Tømte, Universitetet i Agder, Norge

Disputerat vid

Högskolan Väst

Disputationsdag

2023-10-24

Institution

Institutionen för individ och samhälle

Abstrakt

Avhandlingen undersöker hur lärarutbildare uppfattar och hanterar sin yrkesvardag i en digital tid. Den digitala transformationen av samhället innebär att lärarutbildaren står inför att lära nytt, att förstå och hantera digitaliseringen i sitt professionella utövande och samtidigt utveckla studenters professionella digitala kompetens och en förståelse för sitt kommande digitala läraruppdrag. Att lärarutbildaren är i lärande är avgörande för att klara båda uppdragen, men att lära nytt och att professionellt utvecklas i en vardag som ständigt förändras är komplext. Med utgångspunkt i lärarutbildares berättelser om sin yrkesvardag är avhandlingens syfte att öka kunskapen om och bidra med förståelse för lärarutbildares uppfattningar såväl som manifestationer av professionell agency i en digital tid. Professionell agency har tidigare utforskats i olika arbetskontexter då studiet av agency är ett sätt att förstå individers handlande i förändring, men få studier belyser lärarutbildarens professionell agency i en digital tid. Så även studier om hur lärarutbildaren som individ själv uppfattar den digitala transformationen av arbetet. Det empiriska underlaget består av semistrukturerade intervjuer 2017 och 2020, – före och i övergången till distansläge – med samma lärarutbildare verksamma vid olika lärosäten i Sverige.

Avhandlingen bidrar med kunskap om vad som är särskilt utmärkande vad gäller kontextuella och individuella resurser och förutsättningar för lärarutbildarens utövande av agency. Studiens analyser visar att lärarutbildaren, för att hantera den digitala förändringen, utövar agency för att rama in det digitala professionella handlingsutrymmet, ett utövande som varierar mellan en hanterande och en vidgande agency, och för (om)förhandlingar av den egna professionella identiteten, ett utövande som varierar mellan en bibehållande och en formande agency. Lärarutbildarens professionella digitala handlingsutrymme påverkas av att autonomi och ensamhet används som medel för att hantera en digital förändring, att den semidigitala kulturen som lärarutbildare befinner sig i ger utrymme för att fördröja en utveckling, och slutligen avsaknad av en gemensam arena och ett organisatoriskt ansvar för epistemisk diskussion och reflektion över digitaliseringens påverkan på lärarutbildningen. För att möjliggöra digital professionell utveckling bör digitaliseringens påverkan på lärarutbildarens epistemiska praktik lyftas fram i ljuset, kollegialt diskuteras och kritiskt granskas. Organisationen behöver ta hänsyn till och stödja lärarutbildarens utövande av agency, i förhandlingar av den professionella identiteten och känslor förknippade till digital förändring. Vidare bidrar de båda teoretiska modellerna i avhandlingen, som anpassats till en digital förändringsprocess, till att kunna utforma digitala kompetensutvecklingsinsatser.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024
Digital temaföreläsning

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet!
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
18 mar – 29 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev