2020-09-23 10:17  33 Dela:

Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet

Sara Andersson har övergripande undersökt vilken läsfrämjarpolitik som gestaltas i läsundersökningar under olika tider. Mer specifikt vilka flickläsarsubjekt som tas för givna eller lanseras i dessa läsundersökningar.

Fakta
Disputation

2020-10-02

Titel (sv)

Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet

Titel (eng)

Reading girls : Policies of reading and the transparent subject

Författare

Sara Andersson

Handledare

Professor Mats Börjesson, Stockholms universitet Docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet

Opponent

Docent Jutta Ahlbeck, Åbo Akademi

Institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Sara Andersson

Abstract in English:

The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject’s historical constitution by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. The study further investigates the shape, boundaries and conditions of the dispositif that produces the subject, and how girls and women relate to and negotiate the boundaries of said dispositif.

The analysis shows the versions and variations of the reading girl as a subject at different times as well as how the subject become intelligible trough scientific discourses with different interests over the century. Three historical events are identified as important in the shaping of the girl reader: i) The entry and success of a discourse concerned with (healthy) development: the entry of a development-driven logic and the subsequent measurements of children’s and young people’s reading in accordance with this logic, where ideas with moral implications affect the perceptions of girls’ reading interests; ii) the entry and success of a discourse concerned with (good) habits: the entry of a definition of healthy reading habits in terms of quantity and the perception of reading as something natural and necessary; and iii) the entry and success of a discourse concerned with cognitive development: the unification of the two above-mentioned discourses (development and habits) within a cognitive and neuroscientific framework, including a scientific objectification of the concept reading literacy 

The analysis further shows how the girl reader subject is formed based on the disciplinary and regulating practices of the reading surveys and how these surveys demonstrate understandings of ideal citizenship. The dispositif that is outlined in the dissertation points to a tendency in reading discourses to quantify and measure reading rather than to focus its qualitative aspects. This type of measuring of reading is motivated by the various scientific practices that have guided knowledge production on young people’s reading interests, habits and abilities over the course of the studied period. The last chapter of the dissertation explores girls’ and women’s written stories about their reading experiences, attained from the archive at Nordiska museet (The Swedish museum of cultural history). This final empirical analysis shows the normative dimensions of the dispositif, but also how reading girls are, through the practice of reading, able to hide from the demands of transparency stipulated by surveys and examinations.

Sidan publicerades 2020-09-23 10:17 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-10-06 09:22 av Susanne Sawander


Relaterat

Skönlitteratur i undervisningen inte oproblematiskt

Det finns en risk med att lyfta fram läsning som en stark framgångs- och hälsofaktor, bland annat för att andra förklaringsmodeller till att barn inte lyckas i skolan riskerar att osynliggöras. Det konstaterar Elin Sundström Sjödin som forskat om skönlitteratur i undervisningen.

Kroppslig dimension bakom elevers läsupplevelser

Det finns en kroppslig dimension bakom elevers läsupplevelser. Djamila Fatheddines forskning visar att när barn läser påbörjas en bildningsprocess som kräver vissa kroppsliga förutsättningar – som att platsen där de läser är trygg och mysig.  

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Välkommen till årets konferens för skolbibliotek! Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.

Slöjd Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av föreläsningar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

Välkommen till Studiepaketet samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Studiepaketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.