Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Laughter, excitement, and suspense in preschool: Choreographing emotional stances as a multiparty achievement

Publicerad:8 januari
Uppdaterad:7 mars

Hur tar barn känsloyttringar till hjälp för att få till stånd en gemensam uppmärksamhet mellan flera deltagare i förskolans kamratgrupp? Det är en av frågorna som Emilia Holmbom Strid utforskar i sin avhandling.

Författare

Emilia Holmbom Strid

Handledare

Professor Asta Čekaitė, Linköpings universitet. Professor Sally Young, Linköpings universitet

Opponent

Associate Professor Carolin Demuth, Aalborg University, Danmark

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2023-12-14

Abstrakt

Merparten av forskning om känslor, inklusive den som tar ett socialt perspektiv, är inriktad på negativa känslor och deras manifestation i sociala situationer som involverar konflikter, dispyter och argument. Denna avhandling syftar snarare till att rikta sig mot barns förhöjda positiva känsloyttringar och deras sociala interaktionella funktioner såväl i kamratgruppen som i deras dagliga interaktioner i lärsituationer med pedagoger i förskolan. Teoretiskt och metodologiskt intar avhandlingen ett multimodalt interaktionsanalysiskt perspektiv. Data består av 40 timmar videoetnografiska inspelningar av vardagliga aktiviteter som äger rum på en ordinär förskola i Sverige. Deltagarna inkluderar 6 pedagoger och 50 barn (flickor och pojkar ett till fem år). De forskningsfrågor som legat till grund för avhandlingen är följande: Hur bjuder små barn in till meddeltagande och till återgäldande skratt i flerpartssamspel med kamrater och lärare? Hur tar barn känsloyttringar till hjälp för att få till stånd en gemensam uppmärksamhet mellan flera deltagare i förskolans kamratgrupp? Hur koreograferar lärare spänningsmoment som ett sätt att organisera deltagande i utbildningsaktiviteter? Avhandlingen belyser de kommunikativa och sociala möjligheter och utmaningar som små barn möter när de interagerar i stora grupper i förskolemiljöer. Avhandlingen bidrar med kunskap till ett i stort sett outforskat område, det vill säga förhöjda positiva känsloyttringar inom barns kamratgrupp och i vuxenbarn interaktioner.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev