Learning Computing at University: Participation and Identity: A Longitudinal Study

Anne-Kathrin Peters har i sin avhandling utforskat hur elever inom datavetenskap reflekterar över sina erfarenheter.

Fakta
Disputation

2017-12-01

Titel (eng)

Learning Computing at University: Participation and Identity: A Longitudinal Study

Författare

Anne-Kathrin Peters

Handledare

Professor Arnold Neville Pears, Uppsala universitet Senior Lecturer Anders Berglund, Uppsala universitet Docent Anna Eckerdal, Uppsala universitet

Opponent

Professor Lars Ulriksen, University of Copenhagen

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anne-Kathrin Peters

Abstract in English:

Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges.

A longitudinal study has been conducted, following students from two computing study programmes (CS/IT) over a three-year period. The students reflected on their experiences with CS/IT in a series of interviews. Drawing on social identity theory, the analysis has focused on describing participation in CS/IT, doing, thinking, feeling in relation to CS/IT, as negotiated among different people.

Phenomenographic analysis yields an outcome space that describes increasingly broad ways in which the students experience participation in CS/IT over the years. Two further outcome spaces provide nuanced insights into experiences that are of increasing relevance as the students advance in their studies; participation as problem solving and problem solving for others. Problem solving defined as solving difficult (technical) problems seems predominate in the learning environment. Problem solving for others brings the user into perspective, but first in the human computer interaction (HCI) course in year three. Students react with scepticism to HCI, excluding HCI from computing, some are students who commenced their studies with broader interests in computing.

Demonstrating (technical) problem solving competence is the most vital indicator competence in the two study programmes and the students adapt their reflections on who they are as computing students and professionals accordingly. People showing broader interests in computing risk being marginalised. I identify a gap between conceptions of computing as interdisciplinary and important for society and constructions of computing as technical. Closing the gap could improve retention and diversity, and result in graduates that are better prepared to contribute to societal development.

Sidan publicerades 2017-12-19 14:49 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-26 10:56 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats