Learning to solve problems that you have not learned to solve: Strategies in mathematical problem solving

Éva Fülöp vill med sin avhandling bidra till en djupare förståelse av förhållandet mellan problemlösningsstrategier och framgång i matematisk problemlösning.

Fakta
Disputation

2019-09-06

Titel (eng)

Learning to solve problems that you have not learned to solve: Strategies in mathematical problem solving

Författare

Éva Fülöp

Handledare

Professor Samuel Bengmark, Göteborgs universitet Professor emeritus Ference Marton, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Emeritus Mogens Allan Niss, Roskilde University

Institution

Institutionen för matematiska vetenskaper

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Éva Fülöp

Abstract in English:

This thesis aims to contribute to a deeper understanding of the relationship between problem-solving strategies and success in mathematical problem solving. In its introductory part, it pursues and describes the term strategy in mathematics and discusses its relationship to the method and algorithm concepts. Through these concepts, we identify three decision-making levels in the problem-solving process. The first two parts of this thesis are two different studies analysing how students’ problem-solving ability is affected by learning of problem-solving strategies in mathematics. We investigated the effects of variation theory-based instructional design in teaching problem-solving strategies within a regular classroom. This was done by analysing a pre- and a post-test to compare the development of an experimental group’s and a control group’s knowledge of mathematics in general and problem-solving ability in particular. The analysis of the test results show that these designed activities improve students’ problem-solving ability without compromising their progress in mathematics in general. The third study in this thesis aims to give a better understanding of the role and use of strategies in the mathematical problem-solving processes. By analysing 79 upper secondary school students’ written solutions, we were able to identify decisions made at all three levels and how knowledge in these levels affected students’ problem-solving successes. The results show that students who could view the problem as a whole while keeping the sub-problems in mind simultaneously had the best chances of succeeding. In summary, we have in the appended papers shown that teaching problem-solving strategies could be integrated in the mathematics teaching practice to improve students mathematical problem-solving abilities.

Sidan publicerades 2019-10-07 15:53 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-13 13:00 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Ensamheten ökar hos unga

Upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. Det visar forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan.

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Skolors arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier nedprioriteras ofta – trots att rektorerna ser uppdragen som ett av de viktigaste i skolan.  Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.