Learning to solve problems that you have not learned to solve: Strategies in mathematical problem solving

Éva Fülöp vill med sin avhandling bidra till en djupare förståelse av förhållandet mellan problemlösningsstrategier och framgång i matematisk problemlösning.

Fakta
Disputation

2019-09-06

Titel (eng)

Learning to solve problems that you have not learned to solve: Strategies in mathematical problem solving

Författare

Éva Fülöp

Handledare

Professor Samuel Bengmark, Göteborgs universitet Professor emeritus Ference Marton, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Emeritus Mogens Allan Niss, Roskilde University

Institution

Institutionen för matematiska vetenskaper

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Éva Fülöp

Abstract in English:

This thesis aims to contribute to a deeper understanding of the relationship between problem-solving strategies and success in mathematical problem solving. In its introductory part, it pursues and describes the term strategy in mathematics and discusses its relationship to the method and algorithm concepts. Through these concepts, we identify three decision-making levels in the problem-solving process. The first two parts of this thesis are two different studies analysing how students’ problem-solving ability is affected by learning of problem-solving strategies in mathematics. We investigated the effects of variation theory-based instructional design in teaching problem-solving strategies within a regular classroom. This was done by analysing a pre- and a post-test to compare the development of an experimental group’s and a control group’s knowledge of mathematics in general and problem-solving ability in particular. The analysis of the test results show that these designed activities improve students’ problem-solving ability without compromising their progress in mathematics in general. The third study in this thesis aims to give a better understanding of the role and use of strategies in the mathematical problem-solving processes. By analysing 79 upper secondary school students’ written solutions, we were able to identify decisions made at all three levels and how knowledge in these levels affected students’ problem-solving successes. The results show that students who could view the problem as a whole while keeping the sub-problems in mind simultaneously had the best chances of succeeding. In summary, we have in the appended papers shown that teaching problem-solving strategies could be integrated in the mathematics teaching practice to improve students mathematical problem-solving abilities.

Sidan publicerades 2019-10-07 15:53 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-12-13 13:00 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer