Hoppa till sidinnehåll
Ledarskap

Ledarskap och professionellt lärande i geografiskt perifera grundskolor: en etnografisk studie av relationen mellan praktiker samt deras arrangemang

Publicerad:30 augusti
Uppdaterad:19 oktober

Sandra Lund har i sin avhandling utforskat ledarskaps- och professionella lärandepraktiker i glesbygd.

Författare

Sandra Lund

Handledare

Docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet Maria Styf, Mittuniversitetet

Opponent

Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Mittuniversitetet

Disputationsdag

2023-09-01

Titel (se)

Ledarskap och professionellt lärande i geografiskt perifera grundskolor: en etnografisk studie av relationen mellan praktiker samt deras arrangemang

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Abstract in English

Leadership and professional learning are extra important in geographic peripheral schools because there is a spatial inequality according to education development. In addition, the Swedish law tells that teaching should be based on a scientific foundation and proven experience. In the absence of scientific studies on teaching in small geographic peripheral schools, structures are needed to strengthen proven experience through professional learning. The focus is the relationship between leadership practices and teachers’ professional learning practices in small geographically peripheral primary schools. The study uses the theory of practice architecture to analyse the data from an ethnographic study in three village schools. The findings show that professional learning practices in village Schools occur through spontaneous conversations, while in the district, meetings need to be planned due to geographical spread. The relationship between practices is mutually dependent. Leadership practices have been distinguished from predetermined leadership positions. Leadership could be understood as project protector or as organisers. Practices of community development have been identified in ecologies of practices.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev