Making a curriculum : A study of knowledge in Swedish School geography

David Örbrings avhandling är en läroplansstudie inom geografiämnets didaktik. Forskningsfrågorna fokuserar på geografisk kunskap hos lärare, olika aktörers erfarenheter och vad som uttrycks i olika dokument.

Fakta
Disputation

2021-02-19

Titel (eng)

Making a curriculum : A study of knowledge in Swedish School geography

Författare

David Örbring

Handledare

Roger Johansson, Lunds universitet Professor Tomas Germundsson, Lunds universitet

Opponent

Professor David Lambert, University of Warwick

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med David Örbring

Abstract in English:

Geographical knowledge in schools can be represented and experienced in different ways in different aspects of the curriculum for compulsary school – from policy documents to teaching in schools. This subject-specific knowledge has been theorized, discussed, and taught in different ways in schools, often with selective traditions. Thus, the relation between school geography and academic discplines (human and physical geography) is complex.  In this thesis, geographical knowledge is studied in a curriculum research setting; that is, the governance arena and the classroom arena. In focus are the recontextualization of geographical knowledge in making the curriculum at the governance arena, and in reproducing the geographical knowledge in the classroom arena (in years 7–9). A specific term – subject-specific abilities – is followed in the arenas; it was introduced in 2011 and refers to the aims for each subjects. The syllabus in geography is also studied in matter of a content analysis, grasping geograhical knowledge and learning progression in the subject. Qualitative methods have been used to accomplish this research, through semi-structural interviews, filmed lessons used as stimulated recall, and content analysis of documents. The study can be placed within the category of geography education and shows that there is geographical knowledge in terms of thinking geographically, and that geographical advantage and spatial thinking are implicit in the syllabus. The learning progression in geography is splintered in both a spiral way (as content comes back several times) and in a divided way (as content is divided into different levels depending on complexity). In the the writing of the syllabus, five different zones of conflict can be identified that form and affect which geographical knowledge ends up in the syllabus and how this knowledge is organized. The teachers’ experiences of the subject-specific abilities reveal a mixture of interpretations. Teachers experience the abilities in several subject-specific ways and also several generic ways – and in a mixture of subject-specific and generic ways. The teachers’ choices and interpretation of the syllabus are crucial for which geographical knowledge is taught in school, but also dependent on in-built problems in the syllabus and a result-oriented school. To help teachers handle this, a professional compass for geography teachers in Sweden is presented. 

Sidan publicerades 2021-02-03 13:32 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-03-03 08:23 av Susanne Sawander


Relaterat

Nationellt kodat budskap präglar läroböcker

Läromedel präglas av ett tydligt nationellt kodat budskap och historiebeskrivningar förmedlas genomgående utifrån samtida landsgränser. Vi måste lära oss att kritiskt granska de läromedel vi använder, säger forskare Lina Spjut. 

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Källkritik i fokus Webbkonferens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som vill fördjupa dig i källkritik och MIK på alla stadier. Vi presenterar den senaste forskningen och aktuella vinklar för att utveckla ditt och elevernas källkritiska förhållningssätt.

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Missa inte möjligheten till ett eget språkbad, många föreläsningar är på engelska! Ta del av ämnen som bedömning av muntliga np, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konsten att ta anteckningar och hur motivera läsointresserade elever att läsa mer.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Tillgänglig på webben 6–27 april

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens för dig som är svensklärare på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Män hindras att ta sig in i kvinnodominerade yrken

Mäns jobbansökningar sorteras bort när de söker jobb i kvinnodominerade yrken. Svårast är det för män att få komma till intervju när de söker jobb som lokalvårdare. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.