Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

Publicerad:2018-09-11
Uppdaterad:2018-10-23

Hur är miljöer och aktiviteter i förskolan organiserade för att möjliggöra utforskande
av matematik? Det är en av frågorna som Gabriella Gejard utforskar i sin avhandling.

Författare

Gabriella Gejard

Handledare

Docent Helen Melander, Uppsala universitet Docent Marie Karlsson, Uppsala universitet

Opponent

Professor Camilla Björklund, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2018-10-05

Titel (se)

Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudie

Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

I avhandlingen ”Matematiserande i förskolan: Geometri multimodal interaktion” studeras matematik i förskolan som matematiserande, det vill säga som något barn och pedagoger åstadkommer tillsammans i interaktion i vardagen. I dag finns en läroplan som tydligt föreskriver att svenska barn ska ges möjlighet att utveckla sitt matematiska kunnande redan i förskolan. Betydelsen av att barn får möta matematik redan i förskolan poängteras även i tidigare forskning som visar att barn utvecklar betydande matematiska kunskaper i tidiga år. Med utgångspunkt i ett perspektiv på matematiserande som diskurs har ett etnografiskt fältarbete dokumenterat matematiserande i vardagsaktiviteter på två förskolor. Materialet som består av fältanteckningar och videoinspelningar har konstruerats och analyserats utifrån ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt perspektiv med samtalsanalytiska metoder. Analyserna har fokuserat på hur deltagarna använder de semiotiska resurserna tal, kropp och materiell omgivning för att förstå och göra gällande matematikinnehåll, med särskilt fokus på geometri, inom ramen för olika aktiviteter. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur barn och pedagoger i interaktion med varandra använder många olika semiotiska resurser samtidigt för att förstå och göra gällande en geometrisk diskurs. Resultaten understryker vikten av att särskilt ta hänsyn till inramningen av olika aktiviteter samt kroppsliga handlingar för att förstå hur förskolebarn visar fram kunnande om matematik.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev