Mean, median, and mode in school years 4–6. A study about aspects of statistical literacy

Vilket möjligt lärande erbjuder läromedlens uppgifter angående medelvärde, median och typvärde? Det är en av frågorna som Karin Landtblom undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2023-05-05

Titel (eng)

Mean, median, and mode in school years 4–6: A study about aspects of statistical literacy

Författare

Karin Landtblom

Handledare

Professor Lovisa Sumpter, Stockholms universitet. Kerstin Larsson, Luleå tekniska universitet. Judy Sayers, School of Education, University of Leeds

Opponent

Professor Aisling Leavy, Mary Immaculate College, Irland

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Karin Landtblom

Abstract in English:

This thesis explores different aspects of statistical literacy such as mathematical knowledge, context knowledge, use of words, and conceptions. The focus is on measures of central tendency: mean, median, and mode, and school years 4–6 (ages 10–13). The thesis contains of five papers and the phenomenon is studied in different contexts. In the first three papers, data is generated through a questionnaire answered by prospective teachers, teachers, and students in grade 6. In papers 4–5, second hand data is generated through textbook analysis where all tasks about the measures in seven different textbook series were analysed.

Papers 1–3 showed that all respondent groups, primarily express procedural knowledge. They sometimes mix up the definitions of mean and median. Mean appears to be the most familiar measure and different contexts appropriate for mean are suggested. Median and mode appear to be less familiar, especially median which according to the students only exists in a school context. All respondent groups show several ways to express the mean using different colloquial connotations. Median and mode on the other hand do not bring any connotations, leading to difficulties to express explanations. For mode, some students used a homonym that gives a wrong meaning to the concept.  This implies that the support for understanding mean, based on colloquial words, is not available for median or mode.

The results from paper 4 show a high proportion of procedural tasks dealing with above all quantitative values for mode. Only one textbook definition of mode exemplified with qualitative values. In paper 5, tasks were examined out of mathematical properties related to input object, transformation, and output object. Here, tasks about both mean, median, and mode were examined. The results show that the distribution of the tasks was skew, meaning that students have different opportunities to learn various mathematical properties of the three concepts, something that was even more complex given that in many tasks, the mathematical properties in focus were implicit.

Overall, statistical literacy according to the results generated in the five different studies, appear to be pre-dominantly about numbers and procedures. Very little attention seems to be on contextual knowledge, something that is crucial in statistical literacy.

Sidan publicerades 2023-04-17 11:35 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-05-25 20:34 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Praktiska vardagsfrågor präglar lärarlagsmöten

Samtal i lärarlag rör sig oftast kring elevernas omsorg samt praktiska och vardagliga frågor som schema och logistikfrågor. Det konstaterar Anna Norrström som undersökt hur lärare samtalar på lärarlagsmöten.

Helklass och individuellt arbete viktiga förutsättningar för lärande

Elevers lärande i klassrummet är beroende både av gemensamma genomgångar i helklass och individuellt arbete i skolbänken. Det visar Marie Tanners avhandling.

Mentorsprogram för skolledare – en chans att utvecklas i yrket

Sponsrat innehåll ”Min mentor har hjälpt mig att öka min förmåga att kunna se längre än här och nu. Att lyfta huvudet från tillfälliga bränder och tänka större, mer långsiktigt.” Så beskriver en av deltagarna hur hon växte som chef och ledare genom Lärarförbundet Skolledares mentorsprogram. Möjligheter att utvecklas i sitt yrke är viktigt och ett mentorskap kan vara en viktig kugge i den utvecklingen. Lärarförbundet Skolledare, menar att varje ny skolledare ska erbjudas en mentor. Men i praktiken sker det allt för sällan. Ett mentorskap ska vara ett fantastiskt intressant och utvecklande möte mellan två människor.  För att bidra till en förändring erbjuder nu Lärarförbundet Skolledare, i samarbete med Ledarinstitutet, en möjlighet att delta i ett skräddarsytt mentorsprogram för skolledare. Ett mentorskap ska vara ett fantastiskt intressant och utvecklande möte mellan två människor. I mentorskapet skapas en unik tillitsfull relation, med utbyte av kunskap och perspektiv. Samtalen ger både mentor och adept nya perspektiv, idéer, stöd och uppmuntran. Caroline Ekman, biträdande rektor i Solna, är en av dem som deltog i mentorsprogrammet i fjol. Hon var relativt ny på jobbet som biträdande rektor på ett fritidshem och såg programmet som en möjlighet att få råd av någon med mer erfarenhet. Så här beskriver hon sin upplevelse: ”Att få sitta i lugn och ro och få samtala om dilemman och svårigheter har varit väldigt värdefullt. Jag har fått tips och verktyg som har hjälpt mig i min tankeverksamhet och som hjälpt mig att prioritera bättre i mitt arbete.” Mentorsprogrammet riktar sig till dig som: Är relativt ny i din skolledarroll och vill utvecklas både personligt och professionelltVill ha en mentor till stöd i din utvecklingÄr medlem i Lärarförbundet Skolledare och har ett intresse att utveckla professionen i samarbete med Lärarförbundet Skolledare Bli mentor Om du har längre erfarenhet och vill vara med och utbyta kunskap ur det perspektivet kan du ansöka om att bli mentor. För att bli mentor ska du: Vilja bidra till adeptens personliga och professionella utvecklingVilja utbyta kunskap och perspektiv i skolledarrollenVilja dela med dig av din erfarenhet och kunna avsätta tid Om du ännu inte är medlem i Lärarförbundet Skolledare kan du enkelt gå med redan i dag. Just nu bjuder vi på medlemsavgiften under de första sex månaderna. Ansökningstiden till mentorsprogrammet pågår fram till den 26 april. Läs mer och ansök här. Sponsrat innehåll

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Delta på plats i Stockholm 12–13 oktober, eller se inspelade föreläsningar via vår webbkonferens 19 okt–16 nov. Boka din plats till lägsta pris idag!

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens konferens för dig som sätter betyg i grundskola, gymnasium eller inom vuxenutbildningen. Delta i Stockholm den 19 okt eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 26 okt–16 nov. Boka din plats idag till lägsta pris!

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study

Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.

Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

Krister Schönströms avhandling "Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk" behandlar döva specialskoleelevers tvåspråkigautveckling. Särskilt intresserar sig avhandlingen för hur elevernas svenska och teckenspråk utvecklas i skolåldern.

Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

Maria Eklund Heinonen har i "Processbarhet på prov" studerat bedömning av muntlig språkfärdighet hos andraspråksinlärare på högskolan. Men avhandlingen berör egentligen alla lärare som har elever med svenska som andraspråk.

Därför fick jag bara Godkänt…: Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

Helena Tsagalidis har i sin avhandling "Därför fick jag bara Godkänt" undersökt lärares bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet.

Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

Syftet med Suzanne Parmenius-Swärds avhandling "Skrivande som handling och möte" är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser