Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

Publicerad:2007-05-16
Uppdaterad:2012-05-02

Vad är egentligen normalitet och hur lär man sig att behärska elevskapet? Det undersöker Åsa Bartholdsson i sin avhandling, som visar att normalitetens gränser vaktas av skolans normsystem och det hon kallar ”vänlig” maktutövning.

Författare

Åsa Bartholdsson

Handledare

Docent Karin Norman

Opponent

Docen Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2007-06-07

Titel (se)

Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

Institution

Socialantropologiska institutionen

Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

Denna avhandling handlar om den läroprocess genom vilken elevskap, en särskild form av normalitet, formas inom ramen för den svenska skolan. Den svenska skolan ska, enligt de nationella styrdokumenten präglas av demokratiska principer och respekt för individen. Elevsocialisation sker då, som avhandlingen belyser, idealt genom vänlig maktutövning . Detta förutsätter elever som är benägna att auktorisera lärares maktutövning, tar ansvar och anpassar sig till de normer som råder. Genom den vänliga styrningen leds eleven mot att tillägna sig ett visst vetande för hur en elev ska uttrycka sig själv som person, både språkligt och i handling och hantera den mångfald av samtidiga relationer som råder i skolan. Elevskapet handlar också om att göra sig tillgänglig för såväl introspektion, som inspektion av seende professionella personer. Skapandet av eleven är en komplex socialisations- och normaliseringsprocess och huruvida eleven bemästrar detta eller inte mäts i termer av elevens mognad och i vilken utsträckning eleven är sig själv . Maktutövningen är därför vänlig också genom att omsorg om elevens bästa står i förgrunden, ett omsorgsanspråk som formuleras i en diskursiv växelverkan mellan skolans professionella socialisatörer och dominanta diskurser i samhället kring barn, föräldrar och skolan idag . Det etnografiska materialet bygger huvudsakligen på fältarbete i en förskoleklass och en klass i skolår fem, i två olika svenska skolor under perioden augusti 1999 till juni 2002.

Abstract in English

This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the ”Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre”, the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. In accordance with these values socialisation of the pupil is, as the thesis argues, accomplished through benevolent government by the teachers. To enable this governmentality, the pupil needs to learn how to be him or her self according to norms about how the self is to be expressed. The pupil also needs to learn how to balance multiple relations in school and the different aspects that constitutes the social person. Benevolent government is here used as a description of a certain kind of teacher-hood dependent on a certain kind of pupil. The pupil-subject that is constructed is a subordinated, self inspecting, positive, empathic person who will approve of being governed by the teachers through the governing of them selves.

The study is based on fieldwork with one pre-school class and one fifth grade class in the Swedish compulsory school during the period from August 1999 to June 2002.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev