Dela:

Medborgaren som pedagogiskt projekt

Medborgare är du under hela ditt liv, säger forskaren Laila Niklasson, och i takt med att människor och samhället förändras måste du omvärdera vad det innebär att vara medborgare. Det kräver ett livslångt och livsvitt lärande.

Fakta
Disputation

2007-10-12

Titel (sv)

Medborgaren som pedagogiskt projekt

Titel (eng)

Citizen as a pedagogic project

Författare

Laila Niklasson

Handledare

Professor Gunnar Sandgren, docent Lars Arvidson, professor Sven Hartman

Opponent

Docent Per Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Institution

Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Beställ avhandlingen (endast tryckt)
Läs pressmeddelande (HLS förlag)
Läs Skolportens intervju med Laila Niklasson

Abstract in English:

Pedagogic practice often involves preparing the student for different roles in society as well as personal development. The aim of the thesis is to investigate how the concept citizen is understood by single individuals and is shaped in pedagogic practice. Its theoretical starting points are taken from sociological theories about society and from theories about education. It is primarily Jürgen Habermas theories about society and communication that provide the framework for this investigation and discussion. Even the criticism which Habermas has received is presented and discussed. Society is presented as divided in a private and a public sphere where the individual fulfils the role as a citizen by acting in the public sphere. Four empirical studies are carried out; interviews with single individuals, observations at a folk high school, observations in study associations and analysis of reports from European projects where folk high schools and study associations participated. The public sphere that is most apparent is an every day, local public sphere where single individuals and participants in folk high school and study associations discuss common matters. In the discussion there are few references to public political discussions on national or international level. Assuming that citizen is defined broader than as a relation between the individual and the state, the study presents and discusses a variety of ways to act as a citizen within and outside pedagogic practice, and also the obstacles. The thesis provides arguments for a discussion about the concept citizen and citizen action within pedagogic practice. There are also arguments for independent citizen actions outside the pedagogic context. Thereby the citizen action can be brought back to the pedagogic discussion for reflection.

Sidan publicerades 2007-09-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 11:10 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser