Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Publicerad:2018-10-29
Uppdaterad:2019-01-23

Christina Odenstad har utforskat hur samhällskunskapsundervisning kan bidra till att forma nyanlända elevers bild av vad det innebär att vara medborgare i Sverige, vilka kunskaper som anses centrala att ära sig och varför, samt syn på deltagande och identitet.

Författare

Christina Odenstad

Handledare

Hans Lödén, Karlstads universitet. Johan Samuelsson, Karlstads universitet

Opponent

Jon Nyhlén, Stockholms universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2018-11-16

Titel (se)

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Titel (eng)

Citizenship in Focus : Civic Education for Newly Arrived Immigrant Students

Institution

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Skolan utgör en arena där medborgare formas och förbereds att delta i samhället. I denna avhandling står medborgarskap inom samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar i fokus. Syftet är att visa hur olika medborgarskapsdimensioner framträder samt skapa förståelse för varför undervisningen utformas som den gör utifrån de omständigheter som råder.

Resultatet visar en diskrepans mellan policy och praktik, där kursplanen framstår som närmast orealistisk i relation till kontextuella faktorer som skolorganisation, tidsbrist och elevgruppers heterogenitet avseende bakgrundsförutsättningar samt ämnes- och språkkunskaper. Detta påverkar lärarnas ämnesdidaktiska val av syfte, innehåll och utformning och därmed elevers medborgarskapande. För att undersöka konkret undervisning används politisk etnografi, med lärarintervjuer, klassrumsobservationer, undervisnings- och bedömningsmaterial samt styr- och policydokument som empiriskt material.

Samhällskunskapsundervisningen framträder som medborgarkunskapsorientering kring demokrati samt civila, politiska och sociala rättigheter och skyldigheter. Kunskaperna är tänkta att bidra till delaktighet i samhället, vilket kan skapa en känsla av tillhörighet. Nyanlända ungdomar ges härmed möjlighet att förstå och integreras i samhället.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev