Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Christina Odenstad har utforskat hur samhällskunskapsundervisning kan bidra till att forma nyanlända elevers bild av vad det innebär att vara medborgare i Sverige, vilka kunskaper som anses centrala att ära sig och varför, samt syn på deltagande och identitet.

Fakta
Disputation

2018-11-16

Titel (sv)

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Titel (eng)

Citizenship in Focus : Civic Education for Newly Arrived Immigrant Students

Författare

Christina Odenstad

Handledare

Hans Lödén, Karlstads universitet. Johan Samuelsson, Karlstads universitet

Opponent

Jon Nyhlén, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Christina Odenstad

Svenskt abstrakt:

Skolan utgör en arena där medborgare formas och förbereds att delta i samhället. I denna avhandling står medborgarskap inom samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar i fokus. Syftet är att visa hur olika medborgarskapsdimensioner framträder samt skapa förståelse för varför undervisningen utformas som den gör utifrån de omständigheter som råder.

Resultatet visar en diskrepans mellan policy och praktik, där kursplanen framstår som närmast orealistisk i relation till kontextuella faktorer som skolorganisation, tidsbrist och elevgruppers heterogenitet avseende bakgrundsförutsättningar samt ämnes- och språkkunskaper. Detta påverkar lärarnas ämnesdidaktiska val av syfte, innehåll och utformning och därmed elevers medborgarskapande. För att undersöka konkret undervisning används politisk etnografi, med lärarintervjuer, klassrumsobservationer, undervisnings- och bedömningsmaterial samt styr- och policydokument som empiriskt material.

Samhällskunskapsundervisningen framträder som medborgarkunskapsorientering kring demokrati samt civila, politiska och sociala rättigheter och skyldigheter. Kunskaperna är tänkta att bidra till delaktighet i samhället, vilket kan skapa en känsla av tillhörighet. Nyanlända ungdomar ges härmed möjlighet att förstå och integreras i samhället.

Sidan publicerades 2018-10-29 16:09 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-23 11:36 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

How colleges are communicating with students about COVID-19

Wearing face masks and practicing social distancing are not what many students had in mind when they pictured their college experience. Yet for students returning to campus this fall, these behaviors must be normalized if institutions stand a chance of slowing the spread of COVID-19.  

Att utbilda sig till frisör – en potentiell klassresa?

För att bli en framgångsrik frisör förväntas du vara tävlingsbenägen, självständig, vilja slita hårt och vara en entreprenör. Och bara du anstränger dig tillräckligt mycket kan du bli en av de bästa. Pedagogikforskaren Eva Klope har i sin avhandling undersökt hur tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning förväntas vara i sin yrkesroll som frisörer.

Joel Hellermark: ”Framtidens utbildning kommer vara skräddarsydd”

I podcasten ”Under 15” diskuterar programledare Henric Smolak och Joel Hellermark, grundare av Sana Labs, framtidens lärande och hur digitalisering förändrar världen till det bättre.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Letar du efter digitala verktyg som är rekommenderade av andra lärare? Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Teacher prioritizes mental health check-ins

Special-education teacher Gloria Makosy of Maryland shares in this Q&A how she has focused on students’ mental health.