Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

Elin Eriksen Ødegaard var nyfiken på vad små barn tyckte var värt att berätta för pedagogerna i förskolan - och hur lärarna i sin tur använde sig av berättelser för att skapa mening och innehåll i förskolans vardag.

Fakta
Disputation

2007-05-25

Titel (sv)

Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

Titel (eng)

Narrative meaning-making in Preschool

Författare

Elin Eriksen Ødegaard

Handledare

Professor Ingrid Pramling Samuelsson

Opponent

Professor Dion Summer, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Institution

Instutionen för pedagogik och didatik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Beställ avhandlingen här (endast tryckt)
Läs pressmeddelande (GU)
Läs Skolportens intervju med Elin Eriksen Ødegaard

Svenskt abstrakt:

Målet med avhandlingen har vært å bidra til å aktualisere barnehagen for ett til tre-åringer som en kulturell meningsskapende arena. På bakgrunn av et feltarbeid i en barnehage i Norge presenteres nyanserike beskrivelser, analyser og drøftinger av barns og voksnes meningsskaping i samtalefortellinger. Fortellingene studeres som innvevd i barns kontekstuelle liv.

Spørsmålene som besvares er: Hva karakteriserer barns og voksnes felles meningsskaping? Hva skjer og hvilket innhold skapes når henholdsvis barn og voksne tar initiativ til samtale?

Avhandlingen studerer barneinitiert innhold som medvirkning. Det som barn finner relevant å leke og snakke om sees i relasjon til voksnes ambivalens. Barns deltakende handlingsrom studeres innenfor strukturer og rammer som samtaler gir i barnehagen. De spor som utdypes er barns bruk av populærkultur; hvordan en to år gammel gutt tar i bruk en norsk sjørøverhistorie om Kaptein Sabeltann . Spenningsfeltet mellom frykt og fryd drøftes som relevant for mange barn. .

Pedagogisk potensial i vokseninitierte samtalefortellinger drøftes på bakgrunn av en analyse av lærernes initiativer. En typologi av 8 ulike didaktiske prosjekter gir eksempler på hvordan lærerne brukte samtalefortellinger med barna. .

Implisitte verdier er fokusert i analysene. Studien bidrar til at stereotype forestillinger om maktforhold mellom barn og voksne og mellom kjønn er nyansert og utfordret.

Sidan publicerades 2007-05-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 09:38 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.