Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

Elin Eriksen Ødegaard var nyfiken på vad små barn tyckte var värt att berätta för pedagogerna i förskolan - och hur lärarna i sin tur använde sig av berättelser för att skapa mening och innehåll i förskolans vardag.

Fakta
Disputation

2007-05-25

Titel (sv)

Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

Titel (eng)

Narrative meaning-making in Preschool

Författare

Elin Eriksen Ødegaard

Handledare

Professor Ingrid Pramling Samuelsson

Opponent

Professor Dion Summer, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Institution

Instutionen för pedagogik och didatik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Beställ avhandlingen här (endast tryckt)
Läs pressmeddelande (GU)
Läs Skolportens intervju med Elin Eriksen Ødegaard

Svenskt abstrakt:

Målet med avhandlingen har vært å bidra til å aktualisere barnehagen for ett til tre-åringer som en kulturell meningsskapende arena. På bakgrunn av et feltarbeid i en barnehage i Norge presenteres nyanserike beskrivelser, analyser og drøftinger av barns og voksnes meningsskaping i samtalefortellinger. Fortellingene studeres som innvevd i barns kontekstuelle liv.

Spørsmålene som besvares er: Hva karakteriserer barns og voksnes felles meningsskaping? Hva skjer og hvilket innhold skapes når henholdsvis barn og voksne tar initiativ til samtale?

Avhandlingen studerer barneinitiert innhold som medvirkning. Det som barn finner relevant å leke og snakke om sees i relasjon til voksnes ambivalens. Barns deltakende handlingsrom studeres innenfor strukturer og rammer som samtaler gir i barnehagen. De spor som utdypes er barns bruk av populærkultur; hvordan en to år gammel gutt tar i bruk en norsk sjørøverhistorie om Kaptein Sabeltann . Spenningsfeltet mellom frykt og fryd drøftes som relevant for mange barn. .

Pedagogisk potensial i vokseninitierte samtalefortellinger drøftes på bakgrunn av en analyse av lærernes initiativer. En typologi av 8 ulike didaktiske prosjekter gir eksempler på hvordan lærerne brukte samtalefortellinger med barna. .

Implisitte verdier er fokusert i analysene. Studien bidrar til at stereotype forestillinger om maktforhold mellom barn og voksne og mellom kjønn er nyansert og utfordret.

Sidan publicerades 2007-05-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 09:38 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?