Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Metaphor in Mind: Programming Teachers’ Knowledge and Beliefs in Action

Publicerad:13 juni

Andreas Larsson har undersökt programmeringslärares kunskap och självupplevda förståelse för sin undervisning och hur den manifesteras i klassrummet.

Författare

Andreas Larsson

Handledare

Professor Konrad Schönborn, Linköpings universitet. Jesper Haglund, Karlstads universitet. Professor Jonas Hallström, Linköpings universitet

Opponent

Niall Seery, Technological University of the Shannon, Athlone, Irland

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2023-06-09

Titel (se)

På tal om metaforer. Programmeringslärares kunskap och självupplevda förståelse av sin undervisning

Titel (eng)

Metaphor in Mind. Programming Teachers’ Knowledge and Beliefs in Action

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

På tal om metaforer. Programmeringslärares kunskap och självupplevda förståelse av sin undervisning

Programmering är en integrerad del av teknikundervisning världen över samt en viktig del av svensk läroplansreform. Denna avhandling syftar till att undersöka programmeringslärares kunskap och självupplevda förståelse för sin undervisning samt hur den manifesteras i klassrummet. För att uppnå detta syfte har tre studier utformats. Studierna lärarnas kunskap på tre analytiska nivåer: metaforiska uttryck, mening och förståelse. Avhandlingen använder triangulering samt en kombination av konceptuell metaforteori och the Refined Concensus Model for PCK som analytisk grund. Datan består av metaforiska uttryck identifierade i fyra texter, tre klassrumsobservationer och intervjuer samt arton videoklipp. Metaforerna har analyserats med hjälp av Metaphor Identification Procedure (MIP), Metaphor Identification Guidelines for Gesture (MIG-G) och Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS). Studie 1 visar att programmeringsmetaforer (noterade med versaler) kan kategoriseras som antingen relaterade till datorns funktion (PROGRAMMERING ÄR BYGGANDE eller DATA ÄR FYSISKA OBJEKT) eller programmerarens intentioner (t.ex. ”hoppa mellan rader” och ”berätta för programmet att…”). Förutom att de metaforer som identifierats i Studie 1 även används i klassrummen visar Studie 2 att lärarna använder gester som metaforer i sin undervisning. Exempelvis kan en lärare hålla ett ”objekt” medan han berättar om ett programmeringskoncept. På så sätt blir handen en metafor för PROGRAMMERINGSKONCEPT ÄR ETT FYSISKT OBJEKT. Studien visar även att lärarna ramar in sin undervisning i relation till byggande, instruerande, mentorskap och problemlösning. Studie 3 undersökte rumsligheten i en lärares metaforiska uttryck. Studiens resultat visar att läraren sällan gör kopplingar mellan programmeringskoncept och rumslighet. Sammantaget påvisar denna avhandling vissa nyckelmetaforer som används i klassrummet. Forskningen visar även att lärare utformar sin undervisning på olika vis, vilket tyder på att lärares kunskap om och självupplevda förståelse för sin undervisning påverkar hur undervisningen formas.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev