2008-05-14 00:00  5522 Dela:

Möjligheternas arena?: Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

Fakta
Disputation

2008-06-05

Titel (sv)

Möjligheternas arena?: Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

Titel (eng)

Arenas of possibilities?: Children s and young people s conversations about girls, boys, emotions and sexuality on a virtual arena

Författare

Cecilia Löfberg

Handledare

Professor Sonja Olin Lauritzen

Opponent

Docent Karin Zetterqvist Nelson,Tema Barn, Linköpings universitet

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intrervju med Cecilia Löfberg
Läs mer (Mellanrummet)

Svenskt abstrakt:

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har skapat nya sociala samspelsarenor i dagens samhälle, även för barn och unga. Detta väcker frågor om hur dessa nya arenor används av barn och unga. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv vänder sig den här avhandlingen mot barns sociala interaktioner på en webbsida designad för unga människor där femininitet, maskulinitet, känslor och sexualitet diskuteras. Huvudsyftet är att undersöka meningsskapande i relation till dessa frågor: mer specifikt riktar sig avhandlingen mot speciella mönster i socialt samspel online samt de olika sätt barn och unga uttrycker och delar idéer och värderingar i vad man kan kalla deras kulturella nu på samma gång som de hanterar idéer, normer och värderingar som kommuniceras om barn och unga i relation till dessa teman i samhället i stort.

På tre diskussionsfora på webbsajten LunarStorm har 143 diskussioner, som initierats av virutella barn mellan 12-15 år, samlats in och analyserats. Tre olika mönster av socialt samspel utifrån horisontell och vertikal interaktion identifierades. Lekande samspel karaktäriseras av en horisontell interaktion där nyfikenhet och gemensamma erfarenheter delas mellan virtuella barn i närliggande åldrar. Korrigerande samspel karaktäriseras av vertikal interaktion och mer tydligt uttalade råd och instruktioner från virtuella personer i varierande åldrar utifrån argument som bygger på normer och värderingar skapade i vuxenvärlden om barn och unga. Orienterande samspel , här finns aspekter av både horisontell och vertikal interaktion då äldre eller vuxna virtuella personer uttrycker sina åsikter i syftet att sträva efter en gemensam förståelse utan att uttalat korrigera de frågande barnen. De här samspelsmönstren och de sätt som de relaterar till olika teman i diskussionsforumen diskuteras i termer av: den pågående positioneringen av barn som social grupp, konstruktioner av genus i relation till barn och unga samt kulturellt delade föreställningar om barn som oskyldiga eller kompetenta.

Sidan publicerades 2008-05-14 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 12:16 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)