Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Moraliskt arbete i förskolan. Regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen-barn interaktion

Publicerad:2018-04-03
Uppdaterad:2018-06-07

Hur hanterar barn och vuxna upplevda norm- och regelöverträdelser av olika slag på förskolan? Det är en av frågorna som Magnus Karlsson utforskar i sin avhandling.

Författare

Magnus Karlsson

Handledare

Eva Hjörne, Göteborgs universitet Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet

Opponent

Professor Asta Cekaité, Linköpings universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2018-04-20

Titel (eng)

Moral work in preschool: Rules and moral order in child-child and adult-child interaction

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Moral work in preschool: Rules and moral order in child-child and adult-child interaction

At a general level, the present thesis addresses the situated and practical character of morality in everyday life. More specifically, this study investigates moral work-in-interaction between children, and between children and teachers, in situations where they handle “breaches” of moral orders, for example rule violations in peer play activities. The study is based on video-ethnographic research in a Swedish preschool, recording activities such as games, play and circle time. From an ethnomethodological conversation analytical approach, video-recordings of a few such activities are analyzed in detail, focusing on talk and bodies in interaction in a material environment. The findings are presented in three articles. The first study examines how preschool girls (aged 5) do moral work as they handle rule violations in board games. The study demonstrates the complexity of girls’ situated game activities as they negotiate rules and handle various forms of moral orders in situ, orders that are both relationally oriented and game-oriented. The second study illustrates the collaborative nature of children’s play participation. Further, multimodal aspects of how preschool girls form dyadic relationships are highlighted, as well as preschool girls’ use of embodied alignments and material resources provided by the play activity, so as to protect shared activities from intrusion by a third party. The third study explores moral work-in-interaction in a circle time episode, where teachers together with children handle a problem related to children’s own play. It becomes obvious that this is a meeting between two worlds or orders. First, the order of the teachers, who have an agenda, to morally foster children to follow institutional rules and moral orders regarding how to behave towards each other in peer play. Secondly, the children’s peer culture, where the children with different strategies try to handle the teacher’s moral work, as they simultaneously manifest their own moral agendas. In sum, this thesis demonstrates the moral agency of young children, as they do moral work, negotiating and invoking complex moral orders in everyday activities. This interactional moral work appears to be part of how the children at hand socialize each other into shared relations and norms that constitute their local peer cultures. The children’s moral work and orders both relate to, but at the same time can differ from, adults’ norms and perspectives. Following this, the thesis argues the need for adults to gain knowledge of how children create their own moral worlds and orders. Further, to take a children’s perspective on everyday life in preschool and to avoid adult deficit and moralizing views on children’s, especially young girls’, own activities and morality.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev