Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

I vilka situationer uppfattar förskollärare att deras kompetens blir synlig av och efterfrågad av föräldrar? Det är en av frågorna som Tuula Vuorinen undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2020-11-27

Titel (sv)

Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

Författare

Tuula Vuorinen

Handledare

Professor Anette Sandberg, Mälardalens högskola Tor Nilsson, Mälardalens högskola Professor Sonja Sheridan, Göteborgs Universitet Professor Pia Williams, Göteborgs Universitet

Opponent

Professor Ingegerd Tallberg Broman, Malmö universitet

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The overall aim of this thesis is to explore the experience of parental collaboration in preschool, by addressing preschool teachers’ competence and parental responsibility as described by preschool teachers and parents. The results are based on in-depth interviews with 30 preschool teachers and 10 parents. Data were gathered and analysed by means of conventional content analysis and constructivist grounded theory (CGT). The empirical material is presented in four articles. The first article focuses on preschool teachers’ approaches when professionally supporting parents, in relation to various views of children, parents and childrearing. The second article describes and analyses preschool teachers’ views on teachers’ professional competence, in the context of home and preschool collaboration. The third article explores parents’ perspectives on, and experiences of, home and preschool collaboration. The fourth article focuses on how parents perceive the process of building good relationships with preschool practitioners. Finally, all four articles are analysed as a whole to provide a synthesis of the findings and the knowledge acquired about home and preschool collaboration in a Swedish context.

The findings demonstrate that both preschool teachers and parents value parental collaboration in the preschool. They also emphasize the importance of developing and strengthening the relationship between home and preschool. However, preschool teachers and parents approach collaboration from different starting points and perspectives. Preschool teachers endeavour to support parents in their parental role and consciously work to familiarize parents with their professional skills as regards children’s learning and the content of the preschool curriculum. Parents, on the other hand, strive to shoulder their parental responsibilities by `remote parenting´, when persuading preschool practitioners to both `indivisualize´ and `individualize´ preschool practice. Time, continuity, and recognition are seen as central to building secure and authentic relationships. The results demonstrate the importance of preschool teachers critically examining the content expressed in the meeting between them and parents, as well as endeavouring to create preconditions for practical relationship building and collaboration in the preschool. Weak or non-existent relationships not only contribute to weakening parental participation and parental familiarity with the preschool, but also make it more difficult for guardians to exercise their legal parental responsibilities and support their child.

Sidan publicerades 2021-02-22 16:09 av Susanne Sawander


Relaterat

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bl.a. engelskundervisning för elever med dyslexi och språkstörning, digitala verktyg för tillgänglig lärmiljö i matematik och hur lärmiljön i idrott kan anpassas för elever med npf. Välkommen!

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska och vi behöver arbeta för att hålla undervisningen modern och relevant. Hur skapar vi ett kommunikativt klassrum där språket används på riktigt? Här erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
5 mest lästa på FoU

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Brister i undervisningen

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna Åkerfeldt, didaktikforskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare Ifous.

Fler detaljer när förskolebarn reflekterar digitalt

För att barnen bättre ska se sitt lärande använder sig Diamantens förskola av digitala verktyg vid reflektionstimmarna. Bland annat skriver de en blogg tillsammans med barnen som blivit väldigt uppskattad. ”Vi ser att barnen utvecklar sin digitala kompetens och att de språkar mer med varandra. Det har blivit mer samtal mellan barnen än att ett enskilt barn pratar med en pedagog åt gången”, säger Victoria Jacobson, förskollärare.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.