Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

I vilka situationer uppfattar förskollärare att deras kompetens blir synlig av och efterfrågad av föräldrar? Det är en av frågorna som Tuula Vuorinen undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2020-11-27

Titel (sv)

Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

Författare

Tuula Vuorinen

Handledare

Professor Anette Sandberg, Mälardalens högskola Tor Nilsson, Mälardalens högskola Professor Sonja Sheridan, Göteborgs Universitet Professor Pia Williams, Göteborgs Universitet

Opponent

Professor Ingegerd Tallberg Broman, Malmö universitet

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Tuula Vuorinen

Abstract in English:

The overall aim of this thesis is to explore the experience of parental collaboration in preschool, by addressing preschool teachers’ competence and parental responsibility as described by preschool teachers and parents. The results are based on in-depth interviews with 30 preschool teachers and 10 parents. Data were gathered and analysed by means of conventional content analysis and constructivist grounded theory (CGT). The empirical material is presented in four articles. The first article focuses on preschool teachers’ approaches when professionally supporting parents, in relation to various views of children, parents and childrearing. The second article describes and analyses preschool teachers’ views on teachers’ professional competence, in the context of home and preschool collaboration. The third article explores parents’ perspectives on, and experiences of, home and preschool collaboration. The fourth article focuses on how parents perceive the process of building good relationships with preschool practitioners. Finally, all four articles are analysed as a whole to provide a synthesis of the findings and the knowledge acquired about home and preschool collaboration in a Swedish context.

The findings demonstrate that both preschool teachers and parents value parental collaboration in the preschool. They also emphasize the importance of developing and strengthening the relationship between home and preschool. However, preschool teachers and parents approach collaboration from different starting points and perspectives. Preschool teachers endeavour to support parents in their parental role and consciously work to familiarize parents with their professional skills as regards children’s learning and the content of the preschool curriculum. Parents, on the other hand, strive to shoulder their parental responsibilities by `remote parenting´, when persuading preschool practitioners to both `indivisualize´ and `individualize´ preschool practice. Time, continuity, and recognition are seen as central to building secure and authentic relationships. The results demonstrate the importance of preschool teachers critically examining the content expressed in the meeting between them and parents, as well as endeavouring to create preconditions for practical relationship building and collaboration in the preschool. Weak or non-existent relationships not only contribute to weakening parental participation and parental familiarity with the preschool, but also make it more difficult for guardians to exercise their legal parental responsibilities and support their child.

Sidan publicerades 2021-02-22 16:09 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-03-10 14:49 av Susanne Sawander


Relaterat

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Here are principals’ 9 most effective strategies for boosting teacher morale

Reducing administrative tasks from teachers’ workloads, offering praise privately and publicly, bringing in lunches or treats and implementing teachers’ suggestions for improvements are the top four tactics school administrators say they are using to help weary teachers, a survey by Unruly Studios shows. Administrators say their top worries are shortages, morale, learning loss and test scores, the survey finds.