Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

David Norlins forskning visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möter fler utmaningar än andra föräldrar, och att särskilt mammor löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående.

Fakta
Disputation

2017-11-09

Titel (eng)

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Författare

David Norlin

Handledare

Malin Broberg, Göteborgs universitet Professor Mikaela Starke, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Jan Tøssebro, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Institution

Psykologiska institutionen

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Parents of children with developmental disabilities (DD) generally experience more stress and poorer well-being than other parents. However, there is considerable individual variation in parental adaptation. The general aim of this thesis was to further the understanding of the adaptation of Swedish parents of children with DD. It investigated factors regarding the individual and the couple that may affect parents of children with DD and evaluated an intervention for families of children with rare diseases. Study I focused on couple relationship and individual well-being in parents of children with DD. Parents of children with intellectual disabilities (ID) (N = 83) and control parents (N = 319) responded to surveys including questions about their well-being and relation with the child’s other parent. Data was collected on two occasions 12 months apart. Well-being was predicted by marital quality, economic risk, parent gender and child ID status. Prospective well-being was most strongly predicted by baseline well-being, followed by co-parenting quality. Mothers of children with ID reported poorer well-being than control mothers. Parents of children with ID reported more severe child behaviour problems than controls. Study II investigated parents’ propensity to use harsh parenting practices (HPP; e.g. hitting, slapping or yelling). Both parents (N = 44) of children with a wide range of DD, and who were entitled to special support services, and control parents (N = 170) responded to a web survey examining the prevalence of HPP. Parents of children with DD did not indicate higher HPP propensity than controls after controlling for parent sex and child age. The parents of children with DD reported more child behaviour problems than controls. Within the group of parents of children with DD, child behavioural problems positively predicted HPP propensity. Study III evaluated parent outcomes of a brief intensive intervention for families of children with rare diseases aimed to increase parent competence. Parents (N = 124) answered self-report surveys prior to and three months after participation in the intervention. At baseline, mothers reported higher levels of parenting stress, depressive symptoms and anxiety, relative to fathers. Only fathers’ responses indicated a change over time: reports by fathers of empowerment and child-related marital stress increased slightly between baseline and follow-up. Additionally, parents found the intervention beneficial, especially through sharing experiences with other parents, meeting other children with the same diagnosis and increasing their knowledge about the diagnosis. Taken together, the results indicate that parents of children with DD experience additional strain compared with the general parent population. The risk for negative outcomes is higher for mothers than fathers. Although the presence of a child with DD does not imply a poorer couple relationship for parents, there is an association between relationship quality and individual parental well-being. In addition, parents of children with DD are more exposed to child behaviours that may be difficult to handle, and those behaviours are associated with a higher risk of harsh parenting practices. Finally, parents of children with DD value other parents in the same situation as a source of support and knowledge.

Sidan publicerades 2017-11-10 08:34 av Susanne Sawander


Relaterat

Bilingual Language Switching and Executive Functions

Jussi Jylkkäs slår i sin avhandling hål på hypotesen om det exekutiva försprånget hos tvåspråkiga (EFT).  Hans forskning visar att tvåspråkighet inte är associerad med fördelar i kognitiv kontroll.  

”Det är live liksom”: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

Betyget i idrott och hälsa är det betyg som elever är mest missnöjda med och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Det är ett av resultaten i Madeleines Wikners avhandling.

Education, Stratification and Reform: Educational Institutions in Comparative Perspective

Marcus Österman framhåller att utformningen av utbildningsinstitutioner är en djupt politisk fråga som berör grundläggande samhälleliga spörsmål ifråga om social stratifiering och lika möjligheter inom utbildning.

‘I don’t even remember anything’: Optimising the choice of method when interviewing preschoolers

Karin Fängström har i sin avhandling undersökt hur både  yngre barn och traumatiserade barn upplever de insatser samhället ger dem.

Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Sara Levander vill med sin avhandling utveckla kunskap och pedagogisk skicklighet som bedömningsobjekt vid rekrytering och befordran inom akademin.

Just assessment in school: – a context-sensitive comparative study of pupils’ conceptions in Sweden and Germany

Bettina Vogt har utifrån ett konsekvent elevperspektiv jämfört tyska och svenska elevers konceptioner om rättvis bedömning och betygssättning i olika ’socioedukationella kontexter.

Drama, hat och vänskap: om ungdomars interaktioner i sociala medier

Åsa Björk vill med sin avhandling bidra till fördjupad förståelse för ungdomars upplevelser och erfarenheter av interaktioner när de använder sociala medier.

Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie

Ett av resultaten i Ann-Sofi Röj-Lindbergs forskning är att individuellt ansvar samt tillhörighet i gemenskaper där legitimt kunnande underhandlas tillsammans med läraren är viktigt, men inte tillräckligt, för elevers upplevelser av framgång.

”Everybody knows every child should be educated” : The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania

Oavsett socioekonomisk eller geografisk bakgrund värderas utbildning högt bland föräldrar och vårdnadshavare i Tanzania då det anses nödvändigt för att hitta arbete, att ta sig ur fattigdom och att lämna det traditionella rurala jordbruket.

Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.

Eivor Romar har undersökt hur den pedagogiska identitetsutvecklingen kan stödas hos blivande yrkeslärare, i första hand sedd genom vilken betydelse praktikperioden och handledningen som ingår har i processen.

Exploring changes of conceptions, values and beliefs concerning the environment: A longitudinal study of upper secondary school students in business and economics education

Caroline Ignell vill med sin avhandling identifiera och karakterisera förändringar i ekonomielevers föreställningar om pris och miljöpåverkan för olika varor och tjänster.

Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv

Elaine Kotte vill med sin avhandling tillföra kunskap om lärares uppfattningar om lektionsplaneringar och lektionsarbete ur ett inkluderande perspektiv.

”Det kan vara svårt att förklara på rader”. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3.

Eva Borgfeldt vill med sin avhandling belysa och diskutera möjligheter och svårigheter i samband med bedömning av språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete i en flerspråkig undervisningskontext.

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

Inge Dahlstedt visar att framgång på arbetsmarknaden i termer av sysselsättningsgrad och yrkesmässig matchning beror på individuell karaktäristik såsom födelseland, tid i landet och typ av utbildning.

Frihetstida policyskapande: Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

Fredrik Bertilsson vill med sin avhandling belysa skapandet av nya statliga rutiner för att agera gentemot de svenska universiteten samt sätta in denna produktion i en större ram av statligt policyskapande under frihetstiden.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Hattie vill synliggöra lärandet

Utbildningsforskaren John Hattie besökte i början av november Stockholm. Vid ett besök på utbildningsförvaltningen mötte han rektorer på skolor som deltagit i utbildningar i Hatties metod Visible learning (synligt lärande).

Han varnar för hemgjorda läromedel

Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker. De minskar också lärares arbetsbörda. Det hävdar bedömningsforskaren Tim Oates.

Anette Jahnke: Tappa inte tempot med praktiknära skolforskning

I förra veckan avgick Lena Adamsson som direktör för Skolforskningsinstitutet. Skälet anges vara bristande politiskt stöd då institutets resurser inte ökats – trots att regeringen talar om vikten om forskningsanknytning i skolan. Anette Jahnke undrar hur man trots allt kan hålla tempot uppe för den praktiknära skolforskningen.

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Vad säger forskningen? Läs rapporten från Stiftelsen Allmänna Barnhuset här (pdf).

Möter explosivitet med empati

Ross Greene tror inte att bestraffningar är utvecklande för vare sig barn eller vuxna. Hans tankar om empatiskt bemötande praktiseras inom bland annat skola, psykiatri och kriminalvård.