Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

David Norlins forskning visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möter fler utmaningar än andra föräldrar, och att särskilt mammor löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående.

Fakta
Disputation

2017-11-09

Titel (eng)

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Författare

David Norlin

Handledare

Malin Broberg, Göteborgs universitet Professor Mikaela Starke, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Jan Tøssebro, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Institution

Psykologiska institutionen

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Parents of children with developmental disabilities (DD) generally experience more stress and poorer well-being than other parents. However, there is considerable individual variation in parental adaptation. The general aim of this thesis was to further the understanding of the adaptation of Swedish parents of children with DD. It investigated factors regarding the individual and the couple that may affect parents of children with DD and evaluated an intervention for families of children with rare diseases. Study I focused on couple relationship and individual well-being in parents of children with DD. Parents of children with intellectual disabilities (ID) (N = 83) and control parents (N = 319) responded to surveys including questions about their well-being and relation with the child’s other parent. Data was collected on two occasions 12 months apart. Well-being was predicted by marital quality, economic risk, parent gender and child ID status. Prospective well-being was most strongly predicted by baseline well-being, followed by co-parenting quality. Mothers of children with ID reported poorer well-being than control mothers. Parents of children with ID reported more severe child behaviour problems than controls. Study II investigated parents’ propensity to use harsh parenting practices (HPP; e.g. hitting, slapping or yelling). Both parents (N = 44) of children with a wide range of DD, and who were entitled to special support services, and control parents (N = 170) responded to a web survey examining the prevalence of HPP. Parents of children with DD did not indicate higher HPP propensity than controls after controlling for parent sex and child age. The parents of children with DD reported more child behaviour problems than controls. Within the group of parents of children with DD, child behavioural problems positively predicted HPP propensity. Study III evaluated parent outcomes of a brief intensive intervention for families of children with rare diseases aimed to increase parent competence. Parents (N = 124) answered self-report surveys prior to and three months after participation in the intervention. At baseline, mothers reported higher levels of parenting stress, depressive symptoms and anxiety, relative to fathers. Only fathers’ responses indicated a change over time: reports by fathers of empowerment and child-related marital stress increased slightly between baseline and follow-up. Additionally, parents found the intervention beneficial, especially through sharing experiences with other parents, meeting other children with the same diagnosis and increasing their knowledge about the diagnosis. Taken together, the results indicate that parents of children with DD experience additional strain compared with the general parent population. The risk for negative outcomes is higher for mothers than fathers. Although the presence of a child with DD does not imply a poorer couple relationship for parents, there is an association between relationship quality and individual parental well-being. In addition, parents of children with DD are more exposed to child behaviours that may be difficult to handle, and those behaviours are associated with a higher risk of harsh parenting practices. Finally, parents of children with DD value other parents in the same situation as a source of support and knowledge.

Sidan publicerades 2017-11-10 08:34 av Susanne Sawander


Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Från psykisk ohälsa till framtidstro tack vare SIS-medel och följeforskning

Hur kan man vända en negativ spiral av psykisk ohälsa bland unga kvinnor på gymnasiet? Det går, även om det är lättare sagt än gjort. Det vet man på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Jämtlands gymnasium i Östersund.  

Promoting integration through child care: Lessons from Norway

Försök med avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. För flickor förbättrades även språkfärdigheterna. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Resultaten pekar mot att förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn med utländsk bakgrund, särskilt flickor. (pdf)

Hälsofrämjande projekt i förorten minskade inte ungas stillasittande

Medan det hälsobefrämjande projektet i Göteborgsförorten Angered pågick visade resultaten att ungdomarna var ungefär lika fysiskt aktiva som ungdomar från andra områden i Sverige, med högre socioekonomisk status. Men forskningen visar att det är svårt att få till en bestående förändring. Trots goda erfarenheter visade det sig att interventionen inte hade någon positiv effekt efter två år.

Tidskriften SO-didaktik nummer 5 2018

Nu finns det femte numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben. SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Det femte numrets tema är undervisning och lärande utanför skolan samt materialitet.