Music Education and Democratisation : Policy processes and discourses of inclusion of all children in Sweden’s Art and Music Schools

Adriana Di Lorenzo Tillborg har undersökt kulturskoleledares samtal om praktik och policy för inkludering av alla barn.

Fakta
Disputation

2021-04-23

Titel (sv)

Musikpedagogik och demokratisering : Policyprocesser och diskurser av inkludering av alla barn i Sveriges kulturskolor

Titel (eng)

Music Education and Democratisation : Policy processes and discourses of inclusion of all children in Sweden’s Art and Music Schools

Författare

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Handledare

Professor Eva Sæther Lunds universitet Docent Sven Bjerstedt Lunds universitet

Opponent

Professor Alexandra Kertz-Welzel, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis is to critically investigate the discourses of Sweden’s Art and Music Schools (SAMS, kulturskolor in Swedish) connected to policy processes for the democratisation of music education for all children and adolescents. A further aim is to contribute to knowledge on the development and enactment of policy processes for the democratisation of music education. The empirical material is based on focus group conversations with sixteen SAMS leaders and policy documents related to SAMS. The overall research questions are as follows: (1) What discourses of inclusion and exclusion constitute and are constituted by leadership positioning in relation to policy processes for the democratisation of music education? (2) How is the enactment of policies constituted within and through SAMS leaders’ discursive practices? (3) How is the inclusion of all children constituted within and through SAMS leaders’ discursive practices and within and through policy documents with relevance for SAMS?

SAMS were originally developed as a loosely coupled system of locally shaped schools for learning musical instruments. Gradually, they have embraced other subjects like dance, drama and the visual arts, along with different forms of collaboration with the compulsory school system. The inclusion of all children and the training of professional musicians have been part of the rationale for the development of the system. However, the inclusive aim of SAMS has been problematised in policy and research, exposing an unfulfilled democratic potential.

The theoretical framework of the thesis constitutes of discourse theories – Foucauldian discourse analysis and discursive psychology – and policy theories. Among the concepts applied are discourse, regime of truth, policy enactment and policy cycle.

The results show that several discourses constituted by and constituting subjectivity are at play: multicentric inclusion discourse, normalisation discourse, specialisation discourse, market discourse, economic discourse and collaboration discourse. The results indicate that there is a need to raise awareness of discourses involved in SAMS activities. Finally, the study offers possible pathways towards the democratisation of music education through engagement in policy processes.

Sidan publicerades 2021-03-30 15:33 av Susanne Sawander


Relaterat

Praktiska musikexempel viktiga i musikundervisningen

Det krävs en lång kedja av mellanliggande begrepp för att koppla ett musikteoretiskt diagram till elevernas musikaliska erfarenheter. Det visar Niklas Rudbäck som forskat om hur lärare och elever hanterar kvintcirkeln.

Elevers maktspel påverkar musikundervisningen

Mikael Persson har utforskat maktspelet mellan elever och hur det påverkar musikundervisningen. Han förvånas över det hårda klimatet på musikprofilskolan.

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Syftet med Mikael Londos avhandling "Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid" är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

Att idrotta i en förening har ingen större betydelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det visar Stefan Wagnsson i avhandlingen "Föreningsidrott som socialisationsmiljö - en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.