Hoppa till sidinnehåll
Genus

Muslimska kvinnors mobilitet : Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige

Publicerad:2019-11-19

Nina Jakku har undersökt muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden i vardagslivet och när de intar offentliga roller i sammanhang som utbildningsväsendet och arbetslivet.

Författare

Nina Jakku

Handledare

Professor Jonas Otterbeck, Lunds universitet Fataneh Farahani, Stockholms universitet

Opponent

Per-Erik Nilsson, Uppsala universitet

Disputerat vid

Lunds universtitet

Disputationsdag

2019-12-13

Titel (se)

Muslimska kvinnors mobilitet : Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige

Muslimska kvinnors mobilitet : Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige

Doktorsavhandlingen Muslimska kvinnors mobilitet undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och
hur dessa påverkar deras mobilitet. Studien lyfter fram erfarenheter från skilda sammanhang, såsom utbildningsväsendet, arbetslivet, vid agerande som politiska subjekt, som slöjbärare i vardagssammanhang, i egenskap av konvertiter,
eller som vårdsökande och resenärer. Den undersöker även representationer av muslimska kvinnor i media. Genom att kombinera intervjuer med studier av mediematerial undersöks muslimska kvinnors strävan och erfarenheter i relation till normativa uppfattningar om sekularitet, liberal tolerans, genusrelationer och vithet som kraftfullt förs fram i media. Studien analyserar på vilka sätt detta leder till konsekvenser som särskillnad, diskriminering, minskad rörelsefrihet och islamofobi.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev