Narrating Humanity: Children’s Literature and Global Citizenship Education

Aliona Yarova har utforskat hur skönlitteratur i genren magisk realism kan öka unga läsares kunskap och förståelse för frågor om miljö och mänskliga rättigheter.

Fakta
Disputation

2021-09-08

Titel (eng)

Narrating Humanity: Children’s Literature and Global Citizenship Education

Författare

Aliona Yarova

Handledare

Björn Sundmark, Malmö universitet

Opponent

Zoe Jaques, University of Cambridge.

Institution

Institutionen för kultur, språk och medier

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis is to explore how children’s magic realist fiction contributes to critical Global Citizenship Education (GCE). This study argues that children’s magic realist literature can facilitate young readers’ knowledge and understanding of human rights issues and promote environmental awareness in a non-didactic manner by representing global issues from non-human perspectives. The thesis comprises four articles.

The first study explores the non-human perspective of an animalhuman ‘cyborg’ protagonist in Peter Dickinson’s novel Eva (1988). The study shows how the non-human perspective allows the reader to go beyond anthropocentric boundaries in order to explore the issue of treating the other.

The second study investigates an animal perspective on the Roma genocide along with the mistreatment of animals in the Second World War in Sonya Hartnett’s The Midnight Zoo (2010). The animal perspective shows human intolerance of other humans (the Roma) intertwined with human actions towards animals and encourages the reader in a non-didactic way to adopt an eco-philosophical standpoint.

The third study is concerned with the representation of the Holocaust from the point of view of a supernatural narrator, Death, in Marcus Zusak’s The Book Thief (2005). Death’s inverted magic realist narrative facilitates the young reader’s understanding of human rights issues and represents the history of the genocide in a non-didactic manner.

The fourth study examines the relationships between humans and the natural environment shown from the non-human perspective of a tree. Taking the lens of holistic ecology, this study explores the representation of human – nature relationships in Patrick Ness’s A Monster Calls (2011) and how the novel guides the child-reader towards an awareness of environmental issues.

Sidan publicerades 2021-08-17 08:36 av Susanne Sawander


Relaterat

Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

Djamila Fatheddines avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.

Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning

Anna-Karin Svenssons avhandling belyser läsning och läsarbanor i ett livsperspektiv där fyra lärarstudenters berättelser om läsning från barndom till mötet med lärarutbildningen analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. Titeln är "Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning".

Religionskunskap Webbkonferens

Fyra kunniga föreläsare presenterar de senaste forskningsrönen om bland annat etikundervisning, kontroversiella frågor och globaliseringens effekter på religionen. Delta i Stockholm den 10 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 15–29 november. Tips! 15% rabatt om du även vill gå på konferensen i Historia, 9 november.

Historia Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat historiebruk, att arbeta med historiska källor i undervisningen samt hur man kan bemöta extrema åsikter i klassrummet! Välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en avhandling i svenska som andraspråk.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek. Hon berättar om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.(webb-tv)

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.