”Nästan som en författare” – multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

Fakta
Disputation

2011-06-11

Författare

Anders Jansson

Handledare

Professor Inger Eriksson, Professor Gunilla Härnsten

Opponent

Professor Pentti Hakkarainen

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Abstract in English:

This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. Vygotsky s cultural-historical ideas of learning and development as emerging in zone(s) of proximal development. The aim of this thesis is to identify and comprehensively analyze learning processes that emerge while four students (boys), diagnosed with autism, create stories based on a cultural model of narration using multimedia software tools. A second aim is to try out a collaborative research model that enables the study of learning processes in a teaching practice. The thesis is based on a case study designed as a collaborative research project in a small, primary class in a Swedish compulsory school. The researcher and the teacher collaboratively designed and carried out assignments on narration concurrently served as experiments with cultural tools. The total material comprise over 30 hours of videotape and more than 30 digital stories/artefacts. Consequently the analysis is mainly based on video recordings and students multimedia stories. Four storytelling projects: Digital puppets, The Knight and the Princess, The Magical Necklace, and a Time Travel to the Middle Age, are analyzed sequentially highlighting changes in the learning and development. Key themes in the analysis are: The emergence and expansion of learning in a playful narrative community; The learning and development emerging in the interplay of explicit conscious narrative structure and everyday experience; The possibilities for creative and imaginative storytelling in different modalities. The discussion highlights narrative processes in the interplay of various cultural tools as a possibility in enabling important aspects of learning and cultural development. A key result is the potential for expansive learning in multi-faceted enabling educational activities. The learning and development emerging in storytelling, the becoming, was highlighted when one of the students expressed himself almost as a writer .

Sidan publicerades 2011-05-16 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-03-08 09:17 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser