”Nästan som en författare” – multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

Fakta
Disputation

2011-06-11

Författare

Anders Jansson

Handledare

Professor Inger Eriksson, Professor Gunilla Härnsten

Opponent

Professor Pentti Hakkarainen

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Abstract in English:

This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. Vygotsky s cultural-historical ideas of learning and development as emerging in zone(s) of proximal development. The aim of this thesis is to identify and comprehensively analyze learning processes that emerge while four students (boys), diagnosed with autism, create stories based on a cultural model of narration using multimedia software tools. A second aim is to try out a collaborative research model that enables the study of learning processes in a teaching practice. The thesis is based on a case study designed as a collaborative research project in a small, primary class in a Swedish compulsory school. The researcher and the teacher collaboratively designed and carried out assignments on narration concurrently served as experiments with cultural tools. The total material comprise over 30 hours of videotape and more than 30 digital stories/artefacts. Consequently the analysis is mainly based on video recordings and students multimedia stories. Four storytelling projects: Digital puppets, The Knight and the Princess, The Magical Necklace, and a Time Travel to the Middle Age, are analyzed sequentially highlighting changes in the learning and development. Key themes in the analysis are: The emergence and expansion of learning in a playful narrative community; The learning and development emerging in the interplay of explicit conscious narrative structure and everyday experience; The possibilities for creative and imaginative storytelling in different modalities. The discussion highlights narrative processes in the interplay of various cultural tools as a possibility in enabling important aspects of learning and cultural development. A key result is the potential for expansive learning in multi-faceted enabling educational activities. The learning and development emerging in storytelling, the becoming, was highlighted when one of the students expressed himself almost as a writer .

Sidan publicerades 2011-05-16 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-03-08 09:17 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer