”Nästan som en författare” – multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

Fakta
Disputation

2011-06-11

Författare

Anders Jansson

Handledare

Professor Inger Eriksson, Professor Gunilla Härnsten

Opponent

Professor Pentti Hakkarainen

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Abstract in English:

This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. Vygotsky s cultural-historical ideas of learning and development as emerging in zone(s) of proximal development. The aim of this thesis is to identify and comprehensively analyze learning processes that emerge while four students (boys), diagnosed with autism, create stories based on a cultural model of narration using multimedia software tools. A second aim is to try out a collaborative research model that enables the study of learning processes in a teaching practice. The thesis is based on a case study designed as a collaborative research project in a small, primary class in a Swedish compulsory school. The researcher and the teacher collaboratively designed and carried out assignments on narration concurrently served as experiments with cultural tools. The total material comprise over 30 hours of videotape and more than 30 digital stories/artefacts. Consequently the analysis is mainly based on video recordings and students multimedia stories. Four storytelling projects: Digital puppets, The Knight and the Princess, The Magical Necklace, and a Time Travel to the Middle Age, are analyzed sequentially highlighting changes in the learning and development. Key themes in the analysis are: The emergence and expansion of learning in a playful narrative community; The learning and development emerging in the interplay of explicit conscious narrative structure and everyday experience; The possibilities for creative and imaginative storytelling in different modalities. The discussion highlights narrative processes in the interplay of various cultural tools as a possibility in enabling important aspects of learning and cultural development. A key result is the potential for expansive learning in multi-faceted enabling educational activities. The learning and development emerging in storytelling, the becoming, was highlighted when one of the students expressed himself almost as a writer .

Sidan publicerades 2011-05-16 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-03-08 09:17 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.