Hoppa till sidinnehåll

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Publicerad:2011-04-01
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Lili-Ann Wolff

Opponent

Bob Jickling

Disputerat vid

ÅA – Åbo Akademi

Disputationsdag

2011-03-31

Titel (eng)

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Abstrakt

För att råda bot på miljöproblemen och ojämlikheten i världen har utbildningen i allt högre grad kommit att ses som en väg mot en mer hållbar utveckling. En sådan utbildning är dock lättare att omfatta i teorin än i praktiken. För det första är begreppet hållbar utveckling i sig mycket svårtolkat och diffust och har kommit att tjäna många motstridiga intressen. Likaså ses dagens utbildning som ett redskap att nå många helt oförenliga mål. Ett tredje problem är att det finns en motsättning mellan människornas kunskap om vad som borde göras och viljan eller lusten att skrida till verket. Kunskap om olägenheter i världen, leder därför inte självklart till ett förändrat handlande. Idén om en hållbarare samhällsutveckling utmanar många grundläggande dimensioner i människans liv, både personliga och samhälleliga, inte minst människans förhållande till den natur som hon själv är en del av. Om utbildning för en hållbar utveckling alls är möjlig och hur den i så fall ska se ut finns det därför inte några självklara svar på, utan dessa frågor kräver grundläggande reflektioner och diskussioner. Hela idén om en hållbar utveckling måste också kunna ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.

Den här tvärvetenskapliga avhandlingen fokuserar på människans förhållande till naturen och de politiska kraven på en hållbar utveckling ur ett historiskt och filosofiskt utbildningsperspektiv. Avhandlingen belyser de etiska dilemman som vi ställs inför om vi tilldelar utbildningen rollen som den främsta drivkraften mot en idealisk utveckling. Författaren diskuterar dessa frågor utgående från två välkända representanter för den moderna västerländska idétraditionen, Jean-Jacques Rousseau och Michel Foucault. Rousseaus texter är goda exempel på hur vägen mot förändrade förhållningssätt och en annorlunda livsstil samtidigt ställer krav på samtliga människans verksamhetsfält, inte minst politik, etik och pedagogik. Med hjälp av Foucaults teorier blir de etiska och pedagogiska utgångspunkterna synliga i sitt förhållande till de maktspel som verkar både på individ- och samhällsnivå.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev