Dela:

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Fakta
Disputation

2011-03-31

Titel (eng)

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Författare

Lili-Ann Wolff

Opponent

Bob Jickling

Lärosäte

ÅA – Åbo Akademi

Länkar
Läs pressmeddelandet från Åbo Akademi
Läs Skolportens intervju med Lili-Ann Wolff

Svenskt abstrakt:

För att råda bot på miljöproblemen och ojämlikheten i världen har utbildningen i allt högre grad kommit att ses som en väg mot en mer hållbar utveckling. En sådan utbildning är dock lättare att omfatta i teorin än i praktiken. För det första är begreppet hållbar utveckling i sig mycket svårtolkat och diffust och har kommit att tjäna många motstridiga intressen. Likaså ses dagens utbildning som ett redskap att nå många helt oförenliga mål. Ett tredje problem är att det finns en motsättning mellan människornas kunskap om vad som borde göras och viljan eller lusten att skrida till verket. Kunskap om olägenheter i världen, leder därför inte självklart till ett förändrat handlande. Idén om en hållbarare samhällsutveckling utmanar många grundläggande dimensioner i människans liv, både personliga och samhälleliga, inte minst människans förhållande till den natur som hon själv är en del av. Om utbildning för en hållbar utveckling alls är möjlig och hur den i så fall ska se ut finns det därför inte några självklara svar på, utan dessa frågor kräver grundläggande reflektioner och diskussioner. Hela idén om en hållbar utveckling måste också kunna ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.

Den här tvärvetenskapliga avhandlingen fokuserar på människans förhållande till naturen och de politiska kraven på en hållbar utveckling ur ett historiskt och filosofiskt utbildningsperspektiv. Avhandlingen belyser de etiska dilemman som vi ställs inför om vi tilldelar utbildningen rollen som den främsta drivkraften mot en idealisk utveckling. Författaren diskuterar dessa frågor utgående från två välkända representanter för den moderna västerländska idétraditionen, Jean-Jacques Rousseau och Michel Foucault. Rousseaus texter är goda exempel på hur vägen mot förändrade förhållningssätt och en annorlunda livsstil samtidigt ställer krav på samtliga människans verksamhetsfält, inte minst politik, etik och pedagogik. Med hjälp av Foucaults teorier blir de etiska och pedagogiska utgångspunkterna synliga i sitt förhållande till de maktspel som verkar både på individ- och samhällsnivå.

Sidan publicerades 2011-04-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:47 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.