Dela:

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Fakta
Disputation

2011-03-31

Titel (eng)

Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault

Författare

Lili-Ann Wolff

Opponent

Bob Jickling

Lärosäte

ÅA – Åbo Akademi

Länkar
Läs pressmeddelandet från Åbo Akademi
Läs Skolportens intervju med Lili-Ann Wolff

Svenskt abstrakt:

För att råda bot på miljöproblemen och ojämlikheten i världen har utbildningen i allt högre grad kommit att ses som en väg mot en mer hållbar utveckling. En sådan utbildning är dock lättare att omfatta i teorin än i praktiken. För det första är begreppet hållbar utveckling i sig mycket svårtolkat och diffust och har kommit att tjäna många motstridiga intressen. Likaså ses dagens utbildning som ett redskap att nå många helt oförenliga mål. Ett tredje problem är att det finns en motsättning mellan människornas kunskap om vad som borde göras och viljan eller lusten att skrida till verket. Kunskap om olägenheter i världen, leder därför inte självklart till ett förändrat handlande. Idén om en hållbarare samhällsutveckling utmanar många grundläggande dimensioner i människans liv, både personliga och samhälleliga, inte minst människans förhållande till den natur som hon själv är en del av. Om utbildning för en hållbar utveckling alls är möjlig och hur den i så fall ska se ut finns det därför inte några självklara svar på, utan dessa frågor kräver grundläggande reflektioner och diskussioner. Hela idén om en hållbar utveckling måste också kunna ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.

Den här tvärvetenskapliga avhandlingen fokuserar på människans förhållande till naturen och de politiska kraven på en hållbar utveckling ur ett historiskt och filosofiskt utbildningsperspektiv. Avhandlingen belyser de etiska dilemman som vi ställs inför om vi tilldelar utbildningen rollen som den främsta drivkraften mot en idealisk utveckling. Författaren diskuterar dessa frågor utgående från två välkända representanter för den moderna västerländska idétraditionen, Jean-Jacques Rousseau och Michel Foucault. Rousseaus texter är goda exempel på hur vägen mot förändrade förhållningssätt och en annorlunda livsstil samtidigt ställer krav på samtliga människans verksamhetsfält, inte minst politik, etik och pedagogik. Med hjälp av Foucaults teorier blir de etiska och pedagogiska utgångspunkterna synliga i sitt förhållande till de maktspel som verkar både på individ- och samhällsnivå.

Sidan publicerades 2011-04-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:47 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser