Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Cia Gustrén har undersökt gymnasiewebbarnas sätt att väcka intresse och därmed försöka påverka niondeklassares val av skola.

Fakta
Disputation

2021-10-15

Titel (sv)

Att förhandla skolidentiteter: en multimodal analys av gymnasieskolors självpresentation på webben

Titel (eng)

Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Författare

Cia Gustrén

Opponent

Docent Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet.

Institution

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The research interests of this doctoral thesis are the mediated ways of presenting and promoting Swedish upper secondary schools on the web to attract students. The thesis studies the rationale of schools’ strategically designed attempts to reach out with their educational offers in a highly competitive school market. The aim is to study how the identities of upper secondary schools are constructed and how potential students are addressed to identify with schools as of year 2020- 2021. More specifically, the thesis is concerned with the multimodal character of school identities as situated in the interplay between different means of communication. The way visual components reinforce, complement, or contradict each other in the presentation of schools is focused. The relation between text and image is admittedly a field of research of its own. Other research interests are concerned with the way potential students are positioned along with a certain worldview as well as how they are supposed to recognize themselves in the description of four theoretical study programs.

Moreover, I study the grips or gripping forces by which the audiovisual promotion of schools is designed to appeal to or encapsulate potential students on basis of a sense of purpose and belonging. The study material for the thesis is hence found in three categories of web-based information: 64 schools’ self-presentations online, program descriptions of four theoretically oriented study programs on the so-called “school webs” of the same schools and, finally, upper secondary schools’ YouTube-videos integrated in many cases on the websites. These empirical instances are studied to learn more about different school identities, the ideological significance of education as related to certain world views, and the way of addressing or gripping potential students in the promotion of schools.

My method of inquiry is a combination of a logics approach with visual analysis to address the relation between different modalities. A set of discursive logics are integrated with a multimodal framework to emphasize multiple modes of communication and to make sense of the interplay between them. The multimodal analysis proceeds from the way discursive statements are situated in a field of tension. Because the descriptive means by which upper secondary schools are presented to potential students are based upon the self-interpretations of schools, they are well-suited for the study of the construction of school identities in the intersection between visual modalities of text, image, and video. It is important to point out that the thesis has no intention to analyze the meaning of images per se, but mainly the way they reinforce, add to, or contradict the textual or spoken messages found in the self-presentations on the web or in the audiovisual presentation of schools. Discursive statements are hence approached as mediated accounts. Form matters as much as content; the way messages are conveyed has a bearing on the perceived meaning of statements.

This thesis is situated at the intersection between strategic communication, visual culture studies, multimodal analysis, and the critical study of education. A major finding is that a traditional identity of schools is largely appropriated for or turned into a means of competition. A competitive approach is also associated with that of caring and tradition as a way of gaining legitimacy. Tradition is not so much questioned from a market point of view as reaffirmed as necessary for schools to be recognized as such. Opposite demands are continuously negotiated and hence subject to the ideological logics of both/and, as it often appears as desirable to incorporate, embrace and balance different aspects instead of maintaining just one of them. This offers a more flexible approach to identity construction in allowing schools to incorporate opposite demands as though complementary aspects.

As to the role of visual means of presentation, images form an integrated and central part of webpages as mediated presentations of schools. Because of the poignant or emotive implications of images in relation to text, they are often considered a powerful means of identification with the schools and their core values. A crucial aspect that emerges in the interplay between text, image, and video, is that of reciprocity. Schools and students are seen to be mutually dependent upon each other and so, in terms of a caring and compassionate attitude, look after each other’s interests. As the free choice educational system depends for its efficacy and perceived success on students making the “right” choice of education, ninth graders’ personal interests are what is supposed to guide their choice of school. Although admission also depends on previous school merits, it is understood as desirable for a sense of common purpose that the interests of students overlap with those of the schools. In sum, students are indeed expected not only to represent but to be the schools or incorporate all that which schools are claimed to be.

Sidan publicerades 2021-10-04 14:01 av Susanne Sawander


Relaterat

Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram

Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Mellén visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet.

Inga debatter i elitskolans klassrum

På den elitpräglade gymnasieskolan är kritiska elever inte önskvärda. Janna Lundbergs forskning belyser en gymnasieskola där elever fostras till överordning och passivt lydande.

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten.

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av åtta föreläsningar om bland annat vetenskapligt skrivande, språkstörning och litteraturläsning i praktiken. Välkommen!

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Lika värde nr 3, 2021 – Tema: Tillgänglig förskola och skola

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I det här numret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det. (pdf)