Noise improves cognitive performance in children with dysfunctional neurotransmission

Föreställningen om att barn med ADHD ska ha det extra tyst omkring sig kommer på skam i Göran Söderlunds studie. Hans avhandling visar nämligen att de här barnens minnesförmåga förbättrades med hjälp av ett brusljud liknande myrornas krig. Alla ska inte sitta med hörlurar med brus i, men jag är övertygad om att skickliga pedagoger kan hitta vettiga metoder utifrån mina resultat.

Fakta
Disputation

2007-09-21

Titel (eng)

Noise improves cognitive performance in children with dysfunctional neurotransmission

Författare

Göran Söderlund

Handledare

Docent Sverker Sikström, Professor Lars-Göran Nilsson

Opponent

Professor Edmund Sonuga-Barke, University of Southampton, UK

Institution

Psykologiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Göran Söderlund
Läs mer (SR)

Svenskt abstrakt:

Tidigare forskning avseende barn med uppmärksamhetsstörning och/eller hyperaktivitet (ADHD) har betonat att dessa barn är extremt påverkade av störande inslag från omgivningen. Lättstördheten innebär att minsta distraherande ljud får dem att prestera sämre på kognitiva test. Avhandlingen visar att ADHD-barn kan prestera lika bra som en kontrollgrupp om de exponeras för vitt brusljud under inlärningsfasen samtidigt som kontrollgruppen försämras under samma betingelse. Den första studien i avhandlingen presenteraren teoretisk modell som förklaringsgrund för den positiva bruseffekten, MBA-modellen (moderate brain arousal model). Denna neurala nätverksmodell predicerar en selektiv kognitiv förbättring av brusljud för ADHDbarn. Modellen visar vidare att brusljud har en positiv effekt på nervsystem med låg dopaminnivå via fenomenet stokastisk resonans (SR). Detta fenomen förklarar hur förhållandet mellan signal och brus kan förbättras genom att tillföra externt brus i ett tröskelbaserat system som i nervsystemets aktionspotentialer. Den andra studien ger empirisikt stöd för MBA-modellen och visar att brusljud förbättrar ADHD-barns förmåga i ett minnestest med fri återgivning av korta meningar. Hos en kontrollgrupp försämras minnesförmågan under samma betingelse. Den tredje studien generaliserar bruseffekten till att omfatta även lågpresterande skolbarn, vilka antas ha låga dopaminnivåer. Lågpresterande barns minnesförmåga förbättrades av brusljud medan högpresterande barn, med hög dopamin nivå, presterade sämre. Slutsatsen är att brusljud kan höja låga dopaminnivåer och därigenom förbättra resultatet på kognitiva test via SR-fenomenet. En ytterligare slutsats är att dopaminnivån modulerar SR-effekten. Personer med låga dopaminnivåer behöver mer brusljud för att SR-effekten skall inträffa. Såväl för hög som för låg dopaminnivå är negativt för kognitiva funktioner, lagom är bäst, dvs. en moderat hjärnaktivitet. MBA-modellen kan ses både som ett hjälpmedel att förstå barn med koncentrationsproblem som ett redskap för att utforma lämpliga lärandemiljöer i skolan för dessa barn.

Sidan publicerades 2007-09-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 13:37 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser