Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968

Åsa Melins forskning om etableringen av grundskolan åren 1950–1968 i två Värmländska kommuner med skiftande lokala förhållanden och förutsättningar, visar hur införandet av grundskolan påverkades av lokala intressen och lokala förhållanden.

Fakta
Disputation

2022-11-11

Titel (sv)

Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968

Titel (eng)

Different ways to a uniform school? : A study of the establishment of the nine-year compulsory school at the municipal level, 1950–1968

Författare

Åsa Melin

Handledare

Professor Johan Samuelsson, Karlstads universitet Anders Forsell, Karlstads universitet Mikael Svanberg, Karlstads universitet

Opponent

Professor Esbjörn Larsson, Uppsala universitet

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

År 1962 fattade den svenska riksdagen beslutet om införandet av nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var ett beslut som föregåtts av utredningar, debatter och en försöksverksamhet och som förändrade det skolsystem som funnits i Sverige i omkring 100 år. Idén med enhetsskola var att demokratisera skolväsendet genom att alla skulle ha rätt till likvärdig utbildning och att skillnader mellan regioner, plaster och elever skulle motverkas.

Det var kommunerna som hade ansvaret att genomföra statens beslut och att införa enhetsskola trots att tilltron brast till kommunerna att hantera genomförandet. Rimligheten av den misstron kan emellertid ifrågasättas.

Denna undersökning av etableringen av grundskolan åren 1950–1968 i två Värmländska kommuner, Arvika och Storfors med skiftande lokala förhållanden och förutsättningar, visar hur införandet av grundskolan påverkades av lokala intressen och lokala förhållanden. Ytterligare resultat är att processer i sidled, inom och mellan kommunerna, tillsammans med kommunernas traditioner samt enskilda aktörer var centrala för etableringen av grundskolan.

Sidan publicerades 2022-10-26 09:56 av Susanne Sawander


Relaterat

Historielärares erfarenheter av 2011 års skolreformer varierar

När historielärare själva får berätta vad de senaste årens skolreformer har inneburit för dem och deras undervisning framträder bilden av en kluven lärarkår. Kraven i 2011 års skolreform på tydligt mätbara prestationer har inneburit ett hinder för flera av lärarna i avhandlingen, menar forskaren Anders Persson.

Olika syn på den professionella läraren

De skolpolitiska texternas definition av en professionell lärare försvårar för lärarna att verka i enlighet med läraruppdraget, anser lärarna själva. Det visar Larissa Mickwitz avhandling.

Tyska

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i tyska på högstadiet eller gymnasiet! Innehållet passar också dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör tyskundervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 18 mars.

Kemi

Välkommen på konferens om kemiundervisning på högstadiet och gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen och få inspirerande verktyg för din undervisning. Möt och nätverka med kollegor från hela landet på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 25 mars.

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

De tar sången till nya höjder

I Kulans förskola sjungs det i alla möjliga sammanhang. På promenaden, vid matteinlärningen, vid teman och projekt. Pedagogerna har gått på kurs och lärt sig att sjunga på barnens villkor – i ljusa tonarter.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.