Om det politiska i samhällskunskap: Agonism, populism och didaktik

Vad innebär den politiska dimensionen i samhällskunskapsundervisningen? Det är en av frågorna som Ásgeir Tryggvason undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2018-12-14

Titel (sv)

Om det politiska i samhällskunskap: Agonism, populism och didaktik

Författare

Ásgeir Tryggvason

Handledare

Professor Johan Öhman, Örebro universitet Cecilia Arensmeier, Örebro universitet Professor emeritus Carsten Ljunggren, Örebro universitet

Opponent

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Democratic education can be seen as being constituted by a political dimension in two senses. In one sense, democratic education is political because it has a politically formulated goal to educate citizens. In another sense, the practice of democratic education is in itself political, in that it constitutes a space in which students encounter different visions of and opinions about what society should be like. In the intersection of these two meanings of “the political” we find the teacher. How can teachers navigate and approach “the political” in their classrooms? Which conceptions of conflicts, emotions and identities are useful when approaching the political as an educational problem?

This thesis formulates an agonistic perspective on the political in social science education. In four articles, the thesis explores agonism and populism in relation to social science education. In focus are questions about the role that emotions, conflicts and identities should play in democratic education. Three of the four articles are theoretical investigations into the problems and potentialities of agonism and populism. The fourth article is empirically based on interviews with social science teachers and classroom observations. By synthesizing the results from these four articles, an agonistic perspective on the political in social science education is formulated. The agonistic perspective consists of four concepts: political emotions, hegemony, political presence and simplification. With these concepts, the agonistic perspective provides a theoretically informed starting point for teachers to reflect on and approach “the political” in social science education.

Sidan publicerades 2019-01-08 11:06 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?